Yrkesmänniskor

Du har stor erfarenhet. Vi ger dig stort förtroende. Hos ERCO får du friheten att själv utforma ditt arbete, utnyttja ditt spelrum och agera affärsmässigt. Om du sporras av utmaningar kan vi erbjuda rätt miljö och stöd för ditt nästa steg i karriären.

Yrkesmänniskor
Yrkesmänniskor
Yrkesmänniskor

Din start i yrkeslivet

När du är ny hos ERCO erbjuder vi en introduktion som sträcker sig över flera veckor och som innehåller en genomgång av alla relevanta avdelningar där du får lära känna alla kontaktpersoner, processer och gränssnitt. Det ger dig en bra start hos oss. Dessutom lägger du upp din individuella introduktion på ditt fackområde tillsammans med din chef.

Vårt årliga utvecklingssamtal ska fungera som en vägvisare för din personliga utveckling och dina framtida arbetsområden. I samtalet kommer du och din chef överens om konkreta mål och utvecklingsåtgärder. ERCOs omfångsrika seminarieprogram består av mer än 100 evenemang som ger dig möjlighet att förbättra dina ERCO-specifika kunskaper och att utveckla dig själv på både det personliga och yrkesmässiga planet.

Yrkesmänniskor

Framtidstemat och drivkraften ”digitalisering”

I samband med digitaliseringen sker en allt större integration av alla system som ingår i den värdeskapande verksamheten. ERCO investerar målinriktat i plattformar och system som skapar större integration av processer och egna produkter. Hela processkedjan från presale och tillhandahållande av digital information till försörjningskedjan och eftermarknad granskas och optimeras för digital hantering.
Vi har redan tagit de första, framgångsrika stegen. Nu handlar det om att gå vidare. I den här processen litar vi helt på medarbetare som trivs med ansvar och inte är rädda för ny teknik.

Yrkesmänniskor

Ditt ansvar

På ERCO har du möjlighet att utöka och utforma ditt eget ansvarsområde. Det gäller för både dina egna arbetsuppgifter, men även för samarbeten i projekt eller när du övertar nya uppgifter inom företaget. Och det gäller både specialister och chefer.

Även följande ämnesområden kan vara intressanta för dig:

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.