Ljusfabrik

Om ERCO

ERCO är en internationellt ledande specialist på arkitekturbelysning med LED-teknik. Familjeföretaget med säte i Lüdenscheid, en stad i mitten av Tyskland, är representerat med självständiga säljorganisationer och partners i drygt 55 länder världen över. ERCO grundades 1934 och kunde på 1960-talet etablera det nya området arkitekturbelysning i Europa. Knappt 50 år senare är företaget den första tillverkare av konventionella armaturer med ett produktprogram som helt bygger på LED-teknik. Ca 1 000 engagerade medarbetare i hela världen ser till att LED-tekniken inte bara förblir en teknik, utan att den används för att utveckla ­ljusverktyg.

Perceptionsorienterad ljusplanering med effektiv visuell komfort är vår mission. ERCO bedriver ett öppet, tvärvetens­kapligt och internationellt samarbete. Armaturerna utvecklas och tillverkas noggrant och framtidsinriktat i ljusfabriken i Lüdenscheid. Tack vare kompetenta och motiverade ­ljusrådgivare i ERCOs försäljningsnätverk runt om i världen kommer de till användning på tusentals platser. Naturligtvis får du även möjlighet att uppleva ERCOs ljusverktyg i praktiken i ERCOs showrooms runt om i världen, vid seminarier­na i Lüdenscheid, på mässor och vid andra bransch­evenemang.

Välkommen till ERCO – här vid deltagandet på mässan Light+Building.

Välkommen till ERCO – här vid deltagandet på mässan Light+Building.

ERCO hanterar råvaror och energi på ett ansvarsfullt sätt - gentemot våra kunder, medarbetare och miljön. Detta kommer till uttryck på flera områden som sträcker sig från produkter och tillverkning till företagets uppbyggnad.

ERCO hanterar råvaror och energi på ett ansvarsfullt sätt - gentemot våra kunder, medarbetare och miljön. Detta kommer till uttryck på flera områden som sträcker sig från produkter och tillverkning till företagets uppbyggnad.

Ljusfabriken i den digitala tidsåldern
Nyheten att ERCO som första tillverkare av konventionella armaturer nu enbart utvecklar, tillverkar och säljer digitalt ljus, väckte uppseende i arkitekturbranschen. Vårt motto “light digital” betonar vår inriktning på konsekvent nytänkande i alla avseenden inom belysning med LED-teknik. Det faktum att ERCO har sin utveckling och tillverkning i Tyskland garanterar högsta precision och kvalitet i ljusverktygen, vilket är orsaken till att företaget kallar sig ljusfabrik. Men är inte metaforen om fabriken i det digitala ljusets tidsålder en aning föråldrad? Inte alls. Vårt utvecklingsarbete för ERCOs LED-innovationer kan delvis jämföras med den dynamiska nätverksmetoden för digitala start-ups. Men vi kombinerar det med erfarenheten

hos ett traditionsrikt industriföretag, för att koncentrera oss på det som ERCO alltid varit bäst på – att fullända det arkitektoniska ljuset med stor precision. Alla områden från utveckling till produktion och montering finns under ett och samma tak, vilket förenklar den tvärvetenskapliga ­dialogen och möjliggör ­högsta kvalitet. Med hjälp av ERCOs inter­nationella nätverk av ljusrådgivare införlivas de senaste kraven från den praktiska tillämpningen bland arkitekter, ljus- och elplanerare kontinuerligt i vårt utvecklingsarbete. Det är nu ett år sedan ERCO ställde om helt till digitalt ljus. LED-tekniken från ERCO har sedan dess blivit ett självklart verktyg bland formgivare och tekniska planerare för att göra den perceptionsorienterade arkitekturbelysningen ännu mer användarvänlig och energieffektiv.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.