Ljusfabrik

Inställning

Effektiv visuell komfort
Belysning kräver energi. Tillverkare, planerare, ingenjörer och användare har ett ansvar att handskas varsamt med våra begränsade resurser. Med konsekvent införande av mycket effektiv LED-teknik antar ERCO denna utmaning. Effektiv visuell komfort (EVC) innebär för ERCO dels energieffektivitet och dels ökad ljuskvalitet – genom innovativa tekniska koncept som möjliggör en hållbar planering. I centrum för EVC-strategin står en användarorienterad ljusplanering, som är anpassad efter människans perception, undviker bländning och minimerar energianvändningen. Vi har formulerat fem kvalitetskännetecken, som kännetecknar effektiv visuell komfort från ERCO.

Kvalitativ ljusplanering
ERCO sätter människan i centrum, och därför sker produktutvecklingen med stor noggrannhet och med människans perception som utgångspunkt. ERCOs ljusteknik möjliggör för planeraren att rangordna objekt i omgivningen med hjälp av ljus och rikta detta ljus dit där det behövs. I centrum för kvalitativ ljusplanering står vertikal och accentuerande belysning med god avbländning.

Det sistnämnda ser till att ögat tack vare oförändrad luminans inte ständigt måste anpassa sig till olika ljusförhållanden. Planeraren kan därmed från början utforma en miljö med lägre belysningsstyrka och subtila kontraster på ett energieffektivt sätt.

Vertikal belysning
Det mänskliga ögat uppfattar vertikala ytor mycket bättre än horisontella. De vertikala ytorna står för hela 80% av perceptionen, och är avgörande för om omgivningen upplevs som ljus eller mörk. Därför är vertikal belysning en viktig del av väl utformade och kostnadseffektiva ljuskoncept. ERCO har ett mycket omfattande program med ljusverktyg för detta ändamål. Våra wallwashers gör så vi upplever rummet som rymligare, och genom att utjämna kontrasterna garanterar de en utmärkt arbetsbelysning med minsta möjliga energianvändning. Återigen lönar det sig att använda LED-teknik, eftersom den ger högsta precision och jämnhet i ljuset med bästa möjliga kostnadseffektivitet för energianvändning och underhåll. De stora armaturavstånd som är möjliga för ERCOs wallwashers sänker kostnaderna för den vertikala belysningen ännu mer.

Vertikal belysning

Bred väggbelysning gör att rummet verkar större och ger ett ljusare intryck. Ett differentierat ljuskoncept med vertikal belysning sänker kostnaderna och ökar ljuskvaliteten. I kombination med accentljus, minskar den kontrasterna och förebygger utmattning av ögonen. Hur viktig den vertikala belysningen är för gestaltningen, och även för kostnadseffektiviteten i ett ljuskoncept, framgår av det faktum att vertikala ytor står för 80% av perceptionen.

Effektiv teknik

Bred väggbelysning gör att rummet verkar större och ger ett ljusare intryck. Ett differentierat ljuskoncept med vertikal belysning sänker kostnaderna och ökar ljuskvaliteten. I kombination med accentljus, minskar den kontrasterna och förebygger utmattning av ögonen. Hur viktig den vertikala belysningen är för gestaltningen, och även för kostnadseffektiviteten i ett ljuskoncept, framgår av det faktum att vertikala ytor står för 80% av perceptionen.

Intelligent styrbarhet

Reglerbar belysning är inte bara en förutsättning för scenografiska ljuskoncept, utan medför även minskad energianvändning. ERCOs LED-ljus passar tack vare mycket goda ljusregleringsegenskaper perfekt för ljusstyrningssystem och kan, med hjälp av de specialutvecklade driftdonen, regleras steglöst ned till 1%.

Effektiv ljusteknik
Effektiva och exakta optiska system minskar energibehovet för belysning. En omfattande ljusteknisk verktygslåda erbjuder bästa möjliga ljusfördelning för varje belysningsuppgift, från asymmetriska wallwashers till olika ljusfördelningar för strålkastare. Eftersom endast de ytor som människan behöver för perceptionen blir belysta, är belysning med ERCO mycket effektiv. Det projicerade ljuset från LED i kombination med det högkvalitativa linssystemet erbjuder dessutom bättre effektivitet än traditionell ljusstyrning med hjälp av reflektorer.

Intelligent styrbarhet
ERCO erbjuder armaturer för olika reglertekniker, till exempel DALI och dämpteknik. Därigenom blir scenisk belysning okomplicerad och kostnadseffektiv. Ett typexempel är användning av närvaroavkänning för att reducera eller stänga av ljuset i rum där ingen vistas, och användning av skymningsreläer eller analoga dagsljussensorer för att anropa ljusscener beroende på tillgängligt dagsljus. Tack vare de specialutvecklade driftdonen erbjuder ERCOs ljusverktyg perfekta ljusregleringsegenskaper, de passar för filminspelning och kan steglöst regleras ned till 1%.

Effektiv LED-teknik
Framgången och ERCOs ledande roll inom arkitekturbelysning med LED härrör från beslutet att bygga upp expertis på optoelektronik inom företaget. Tack vare det företagsinterna utvecklingsarbetet – av allt från LED-kretskort och elektronik till värmehantering – har ERCO alltid haft full kontroll över egenskaperna hos alla produkter. Grunden för armaturernas goda driftsekonomi ligger i tekniken för varje ljusverktyg från ERCO. Mycket höga krav på de högeffekt-LED som ERCO använder garanterar högsta kvalitet i fråga om ljusflöde och lång livslängd. De kriterier som ställts upp är färgåtergivning, färgkonstans, ljusflöde och termisk stabilitet. Det faktum att ERCO ser ljuskällor och ljusteknik som en integrerad enhet vid omställningen till LED-teknik förenklar planeringen och garanterar ett gott resultat.

Ljusutformning
Ljus är livsviktigt. Ljus är poetiskt. Ljus ger atmosfär – och orientering. Sedan urminnes tider använder människor belysning som verktyg för att utforma rum att trivas i. ERCO ser ljuset som arkitekturens fjärde dimension. Det betyder att ljus har en egen funktion i gestaltningen. Det formar rum och föremål genom olika ljusstyrkor och präglar den nattliga framtoningen hos arkitekturen. ERCOs produktportfölj bygger helt på LED-teknik – för oss är det en logisk konsekvens av vårt anspråk på att leverera den perfekta belysningen. Tack vare flexibiliteten och precisionen hos LED-ljuset öppnas ännu fler möjligheter att forma arkitekturen efter olika önskemål. Vi utvecklar våra ljusverktyg i dialog med arkitekter, ljusplanerare och elplanerare. Den intensiva kontakten med branschen ger ERCO möjlighet att se på planerarens behov med en utforskande, realistisk och samtidigt visionär blick. Kreativt tänkande inspirerar oss, och denna inspiration vill vi förmedla vidare. ERCO ser sig som ljusrådgivare i bakgrunden, som stöttar planerare i att målinriktat genomföra sina koncept.

Kvalitativ ljusplanering
ERCOs ljusverktyg erbjuder den frihet i utformningen som krävs i komplexa byggprojekt. Grunden för vår produktutveckling är en perceptionsorienterad belysningsansats. Den amerikanske arkitekten och ljusplaneraren Richard Kelly (1910-1977) delade in ljus för kvalitativ ljusplanering i tre kategorier: ljus som räcker till (eng. ambient luminescence), ljus som accentuerar (focal glow) och ljus som förskönar (play of brillants). Med denna "ljusets grammatik" kan arkitektur – kontorslandskap, butiker, bibliotek med mera – få en belysning som är skräddarsydd för användaren. Erfarenheten visar att belysningskoncept upplevs som mycket framgångsrika när alla tre komponenterna – allmänbelysning, riktat accentljus och dekorativt ljus – kombineras i väl avvägda proportioner. "Ljusets grammatik" erbjuder en beprövad metod att analysera och strukturera ljuskoncept och sedan välja passande ljusverktyg. Armaturerna i ERCOs produktprogram med sin systematik av olika ljusfördelningar, varmvitt och neutralvitt ljus, olika armaturstorlekar och lumenklasser passar perfekt för att förverkliga differentierade och användaranpassade ljuskoncept.

Mer information hittar du här.

Allmänljus

avser grundljuset. Denna belysningstyp, till exempel jämn horisontell belysning eller jämn vertikal belysning, ger orientering och en känsla av trygghet.

Accentljus

är det ljus som betonar objekt, ytor eller områden i rummet och som rangordnar objekten i omgivningen. Det är ett mycket viktigt verktyg vid ljussättning av konst, mode, fasader och monument, och det vägleder betraktarens uppmärksamhet.

Dekorativt ljus

är ljuset som förskönar, ljuset som väcker förvåning och är ett estetiskt självändamål. Hit hör ljuseffekter med färgat ljus samt dekorativa armaturer och konstföremål som bygger på ljus.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.