Ljusfabrik

Kärnkompetens

Ingenjörskonst för framtidens ljus
ERCO utvecklar och tillverkar alla ljusverk- tyg i södra delen av den Ruhr-området i ett industrikomplex, som fått utmärkelser för sin arkitektoniska kvalitet, där fabrik, laboratorier och kontor är inrymda. Här fattades 2006 det strategiska beslutet att konsekvent satsa på LED-tekniken – och bygga upp expertisen på optoelektronik vid anläggningen i Lüdenscheid. Detta beslut är en viktig förutsättning för den genomtänkta, systematiska och högkvalitativa LED-ljustekniken från ERCO som passar en rad olika tillämpningsområden inom arkitektur- belysningen. Sedan lång tid tillbaka förenas hos ERCO passionen för innovativ ljusteknik med känslan för framtidsinriktad arkitektur. Syntesen av perfektionism i de tekniska detaljerna och den strategiska blicken för en hållbar, genomtänkt och användarorienterad arkitekturbelysning återspeglas även i företagets arbetssätt. Det präglas av ett övergripande tänkesätt och smalt tvärvetenskapligt samarbete mellan ljustekniker, konstruktörer, tillverkningsingenjörer och formgivare. Den livliga dialogen mellan ERCOs kompetenta medarbetare garanterar en dynamisk produktutveckling, ett högt innovationstempo och högklassiga produkter.

Forskning och utveckling
Som globalt verksamt företag följer ERCO de ljustekniska och planeringsrelaterade trenderna i den internationella ljus- och arkitekturbranschen, och införlivar dem i utvecklingen av armaturer. Eftersom kvaliteten hos linssystemet avsevärt påverkar egenskaper, effekt och energieffektivitet i en LED-armatur, står optoelektroniken - gränssnittet mellan optik, elektronik och informatik - i centrum för ERCOs utvecklingsarbete. I egna laboratorier kontrolleras effekt, ljuskvalitet och livslängd hos alla produkter enligt mycket stränga kriterier. Grunden för den höga kvaliteten hos våra produkter med den senaste LED-tekniken bygger på den övergripande tanken att betrakta ljus som en enhet – från specifikationen av högeffekt-LED och utvecklingen av linssystem och driftdon till våra kunders planeringsuppgifter.

Produktutformning
Design har alltid spelat en betydelsefull roll hos ERCO. Det återspeglas i allt från företagets fabriksarkitektur och det tydliga formspråket hos ljusverktygen till det uttrycksfulla yttre intrycket. Med starka koncept och kreativitet arbetar husets eget designteam på att för vår digitala produktportfölj skapa ett självständigt formspråk som motsvarar LED-tekniken och ligger i linje med en funktionell minimalism. Här utvecklas kontinuerligt den arketypiska, modulära systemdesign som i lika hög grad präglas av estetiska aspekter på inredningen som funktionella hänsynstaganden, till exempel hållbar värmehantering och avbländning. ERCOs armaturfamiljer finns i flera storlekar och med olika monteringsmöjligheter, och de passar därigenom för en mängd tillämpningsområden och för lokaler av olika typ och storlek.

Produktion och montering
Hela vägen från elektroniktillverkning och verktygsmakande, plasttillverkning och metallbearbetning ända fram till monteringen stöttar och optimerar ERCOs team med stor omsorg alla produktionsprocesser i ERCOs fabrik. På så sätt kan vi ständigt öka energieffektiviteten och höja kvaliteten. Varsam tillverkning av elektroniken med skydd mot elektrostatiska urladdningar (ESD) och reflow-processtyrning – det vill säga med optimerade tider och temperaturer – är till exempel en viktig faktor för ljusverktygens långa livslängd och höga tillförlitlighet. Även strömskenorna tillverkas i ERCOs egen fabrik, för att erbjuda planerare och installatörer bästa möjliga infrastruktur för montering av belysningsanläggningar. Dessutom väljs alla leverantörer av produkter till ERCO omsorgsfullt med syftet att bygga upp långsiktiga, nära leverantörsrelationer. Grunden för det effektiva samarbetet är närheten mellan utveckling och produktion. Därför kan kunderna lita helt och fullt på ERCOs produkter.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.