Lichtfabriek - ERCO lichttechniek - LED’s in ERCO armaturen

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

LED’s in ERCO armaturen
Lichtfabriek

LED’s in ERCO armaturen Deze informatie downloaden als pdf

ERCO maakt voor het volledige productprogramma gebruik van dezelfde hoogvermogen-LED’s. Dat biedt de gebruiker het enorme voordeel dat de lichtkwaliteit altijd hetzelfde, gelijkblijvend hoge niveau heeft. Bovendien kunnen armaturen met dezelfde lichtkleur met elkaar worden gecombineerd.

Kleurtemperatuur 3000K (ww) en 4000K (nw)
Rendement ww: 105lm/W
(module bij 700mA en Ts 25°) nw: 138lm/W
Kleurtolerantie 2SDCM
Kleurweergave ww: CRI≥90 nw: CRI≥80
Lichtstroombehoud L90/B10 tot 50.000 uur
Failure rate (statistisch gemiddelde) 0,1% tot 50.000 uur
Bedrijfsstroom 350 – 1050mARendement

Met hun hoge rendement van max. 138lm/W plaatsen de LED’s van ERCO andere lampen in de schaduw. Ze behoren daardoor tot de beste die de markt te bieden heeft. De voordelen springen duidelijk in het oog in vergelijking met conventionele lampen.LED-modules

De armatuursystemen van ERCO zijn in de catalogus volgens het vermogen van hun LED-modules gedifferentieerd. Er is een betere evaluatie van de lichttechnische en energetische efficiency mogelijk, wanneer module- en armatuurlichtstroom alsmede het aansluitvermogen apart worden bekeken. Voor dit doel worden in de catalogus en op het gegevensblad naast de waarden voor de module ook de vermogensgegevens voor de volledige armatuur apart aangetoond.LED-selectie

Zoals bij alle halfgeleiderproducten bestaan er ook bij de productie van witte LED’s bepaalde toleranties. Deze toleranties komen onder andere naar voren in de kleurafwijking, in het lichtstroombehoud en in de voorwaartse spanningsval. ERCO gebruikt al deze criteria voor de selectie van de LED’s en stelt daarmee de klant de beste kwaliteit ter beschikking die mogelijk is.Kleurtolerantie (kleurafwijking)

De door ERCO gebruikte hoogvermogen-LED’s hebben een kleurtolerantie van 2 SDCM. Deze voldoet aan de hoogste standaard die momenteel op de markt verkrijgbaar is. Deze hoogvermogen-LED’s zijn daardoor voorbestemd voor het gebruik in musea, winkels, kantoren en architectuur met een grote oppervlakte.De SDCM-waarde (Standard Deviation of Colour Matching) dient ter kwalificatie van een LED voor wat betreft de kleurtolerantie (kleurafwijking). De waarde is gebaseerd op een onderzoek van de Amerikaanse ingenieur David MacAdam en beschrijft de mate van afwijking van een gedefinieerde kleurenlocatie in de CIE-kleurendriehoek. De coördinaten van alle als identiek waargenomen kleuren liggen volgens MacAdam binnen een ellips rondom de originele kleurenlocatie. Door het toevoegen van andere ellipsen met een toenemende grootte werd daaruit een systeem ontwikkeld voor de classificatie van de maximale kleurtolerantie van lichtbronnen. Intussen, ook als de MacAdam-ellips een bepaalde trap beschrijft, is hiervoor het begrip SDCM ontstaan. Hoe groter de SDCM-waarde is, des te groter is de mogelijke afwijking van de lichtkleur van de technische gegevens van de voor de lichtbron gespecificeerde kleurcoördinaten. Momenteel is een waarde van 3 SDCM en hoger gebruikelijk op de markt.Spectrum

LED’s in ERCO armaturen hebben een continu spectrum en daarom voor neutraalwit (nw, 4000K) een goede en voor warmwit (ww, 3000K) een zeer goede kleurweergave. De LED’s emitteren vrijwel geen UV- en IR-straling en hebben een geringe beschadigingsfactor. Daardoor zijn ze met name ook geschikt voor de verlichting van gevoelige en kostbare objecten.
Beschadigingsfactor

De relatieve beschadigingsfactor is bestemd voor de beoordeling van geschikte lichtbronnen voor conserveringseisen, zoals in musea. Deze geeft de verhouding weer van de schadelijkheid van de stralingsintensiteit ten opzich-te van de verlichtingssterkte. De warmwitte LED-verlichting is geschikter voor gevoelige objec-ten dan laagspannings-halogeen-lampen met of zonder UV-filter.

Lichtbron Relatieve beschadigingsfactor f (mW/lm)
LED warmwit, Ra 90 0.149
QT12-RE met UV-filter 0.159
QT12-RE 0.169
HIT 930 0.182


Referentiekleuren R<sub>a</sub> (CRI)

Referentiekleuren Ra (CRI)

Evaluatie van de kleurweergave via de Ra (CRI)

De kleurweergave wordt omschreven als het vermogen van een lamp om kleuren zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. Een van de methodes om de kleurweergavekwaliteit meetbaar te maken en zo objectief mogelijk te kunnen weergeven, is de zogenaamde kleurweergave-index, CRI (Colour Rendering Index), in delen van Europa ook wel R a genoemd. Om deze te bepalen maakt men een rekenkundige vergelijking van de lamp die dient te worden geëvalueerd, met een referentielichtbron met dezelfde kleuremperatuur. Een kleurweergave-index tussen 90 en 100 wordt als zeer goed beschouwd en een waarde tussen 80 en 90 als goed. De CRI-methode is in de vakwereld intussen omstreden en zou eigenlijk alleen maar voor een grove inschatting van lampen dienen te worden gebruikt. Voor de vergelijking van verschillende lampen onderling is in elk geval een visuele beoordeling raadzaam.


Referentiekleuren TM-30

Referentiekleuren TM-30

Evaluatie van de kleurweergave volgens TM-30

Als alternatief voor de Ra/CRI-procedure definieert TM-30 de waarden zonder eenheid Rf en Rg. Deze hebben betrekking op de gelijkenis met een testlichtbron met een referentiespectrum met betrekking tot de kleurgetrouwheid (Rf - fidelity) en verzadiging (Rg - gamut). De referentielichtbron is een „zwarte straler“ of een standaard-CIE-D-lichtbron. Rf en Rg analyseren de kleurweergave van een lichtbron op basis van 99 representatieve kleuren, pasteltinten en ook verzadigde kleuren. De beste waarde voor Rf is 100, waarbij Rf niet hetzelfde is als Ra.Rg beschrijft de verzadiging van de kleuren en kan de waarde van 100 overschrijden. Dit is op zich echter nog geen kwaliteitscriterium. Gecombineerd maken Rf en Rg een gedifferentieerde observatie van de kleurweergave van een lichtbron mogelijk. De kleurenvectorgrafiek toont de afwijking van de testlichtbron ten opzichte van de referentielichtbron.Overzichtsschema volgens TM-30


Verhouding R<sub>f</sub>-R<sub>g</sub>

Verhouding Rf-Rg

Kleuren-vectorgrafiek

Kleuren-vectorgrafiek

ERCO LED 3000K

Rf 90
Rg 99
Ra/CRI ≥90


Verhouding R<sub>f</sub> - R<sub>g</sub>

Verhouding Rf - Rg

Kleuren-vectorgrafiek

Kleuren-vectorgrafiek

ERCO LED 4000K

Rf 81
Rg 96
Ra/CRI ≥80Levensduur

LED’s hebben een zeer lage faalkans en produceren daardoor licht gedurende een extreem lange periode. De uitvalcoëfficiënt van de door ERCO gebruikte hoogvermogen-LED’s bedraagt tot 50.000 uur gemiddeld minder dan 0,1%. In tegenstelling tot gangbare lichtbronnen, waarbij met uitval van 50% van de lampen gerekend wordt, is het begrip „levensduur“ voor het ontwerp hier eerder ongeschikt.Lichtstroombehoud


Gangbare LED

Gangbare LED

ERCO LEDDe vergelijking van de lichtstroomreductie van een gangbare LED met een hoogvermogens-LED van ERCO na 50.000 bedrijfsuren toont een duidelijk hogere prestatie aan van de ERCO LED’s.

ERCO LED

De vergelijking van de lichtstroomreductie van een gangbare LED met een hoogvermogens-LED van ERCO na 50.000 bedrijfsuren toont een duidelijk hogere prestatie aan van de ERCO LED’s.

De door de LED’s gegenereerde lichtstroom gaat echter in de loop der tijd terug, net zoals bij andere lichtbronnen, zodat vanaf een bepaald tijdstip de in het oorspronkelijk ontwerp voorziene lichtsterktes niet meer worden bereikt. De betrouwbaarheid en efficiency van de LED’s hangen sterk af van de bedrijfsomstandigheden. ERCO armaturen zijn daarom thermisch zo gedimensioneerd dat ze bij reglementair gebruik altijd onder de kritische temperatuur blijven en dat daardoor een maximale lichtstroom gedurende de lange periode blijft behouden.Aangezien de volledige uitval van een LED slechts zeer zelden voorkomt, is het beter om LED’s met het lichtstroombehoud gedurende een bepaalde periode te karakteriseren. Als vaste waarde is het gebruikelijk om de tijd aan te geven na welke de lichtstroom bij een bepaald percentage van alle LED’s naar een waarde van 70%, 80% of 90% van de beginwaarde is gedaald.
Momenteel is op de markt de inzet van de LED met de specificatie L70/B50 50.000h gebruikelijk, d.w.z. dat na 50.000 uur nog slechts 50% van de gebruikte LED’s nog 70% van de oorspron-kelijke lichtstroom heeft.

L- en B-waarde
De L-waarde beschrijft welk percentage van de oorspronke lijke lichtstroom een LED na de vermelde tijd nog afgeeft. Als er geen B-waarde wordt vermeld, betekent dit automatisch B50.De B-waarde geeft per definitie niets aan over de volledige uitval van een LED. Deze vermeldt het percentage van de LED’s dat aan het einde van de opgegeven bedrijfsduur lager is dan de L-waarde.

Bedrijfsduur
Als referentiepunt wordt de bedrijfsduur telkens samen met de L- en de B-waarde aangegeven. ERCO LED’s worden volgens de LM-80-procedure ten minste 8334 uur gemeten en met de TM-21-procedure tot 50.000 uur geëxtrapoleerd. De bedrijfsduur mag maximaal tot het 6-voudige van de daadwerkelijk gemeten tijd worden geëxtrapoleerd.

Bij ERCO gebruikte LED’s
ERCO gebruikt hoogvermogen-LED’s met de specificatie L90/B10 50.000 h, d.w.z. dat tot 50.000 uur nog ten minste 90% van de LED’s nog 90% van de oorspronkelijke lichtstroom heeft. Het overige 10% van de LED’s is niet uitgevallen, maar beschikt nog over tot en met 89% van hun oorspronkelijke lichtstroom.Voorwaartse spanningsval

De voorwaartse spanningsval varieert bij LED’s van hetzelfde type afhankelijk van het productieproces. Deze omschrijft de spanning die tijdens het bedrijf van de LED als het ware wordt “verbruikt”. Samen met de constante verbruiksstroom definieert de voorwaartse spanningsval het verbruik van een LED-armatuur conform de eenvoudige formule: spanning (volt) x stroom ( ampère) = vermogen (watt).Wanneer de voorwaartse spanningsval van LED tot LED dus zou schommelen, zou ook de energiebehoefte van anders overeenkomstige armaturen onderling variëren. Alleen door het gebruik van LED’s die voor wat betreft hun voorwaartse spanningsval werden geselecteerd, kan een uniform energieverbruik van armaturen met dezelfde constructie worden gewaarborgd. Doordat ERCO als één van de weinige armatuurfabrikanten de veilige naleving van de voorwaartse spanningsval tot een selectiecriterium maakt, heeft de klant de zekerheid dat de gebruikte armaturen daadwerkelijk het gespecificeerde verbruik hebben.Versie

LED’s en bedrijfsapparaten worden voortdurend doorontwikkeld. Om eenduidig te kunnen identificeren welke LED’s en welke bedrijfsapparaten zijn ingebouwd, gebruikt ERCO naast het artikelnummer ook een versienummer dat op de betreffende armatuur is aangeduid. Dit geldt uitsluitend binnen een armaturenfamilie en heeft geen betrekking op de LED-generatie. Dat betekent dat armaurenuit verschillende productfamilies, ondanks verschillende versienummers gebruik kunnen maken van dezelfde generatie LED’s. Voor de gebruiker is het versienummer vooral belangrijk voor het nabestellen van armaturen. Daarom moet dat ook telkens worden opgegevenBinnen een productiejaar integreert ERCO voor alle armaturen met warmwitte of neutraalwitte lichtkleur altijd LED’s van de nieuwste generatie.Aanwijzingen voor LED’s met een hoog vermogen

Vanwege het fabricageproces van LED’s geven de aangegeven typische waarden van de LED parameters alleen maar statistische grootheden weer. Afwijkingen zijn binnen de bij LED’s typerende gefabriceerde serie groottes mogelijk. De levensduur van een LED is in grote mate afhankelijk van de temperatuur van de omgeving. Daarom moet de montage van arma turen niet uitge voerd worden in de buurt van andere warmtebronnen, zoals verwarmingsbuizen. Bovendien moet het gebruik bij direct invallende zonnestralen vermeden worden. ERCO armaturen worden volgens de geldige normen en technische voorschriften geconstrueerd, vervaardigd en gecontroleerd. De technische controles worden volgens IEC 60598 bij een omgevingstemperatuur van 25°C uitgevoerd.
Ook de lichtstromen en lichttechnische gegevens zijn gebaseerd op een omgevingstemperatuur van 25°C. Bij andere temperaturen zijn afwijkingen van de catalogusgegevens mogelijk.Naast onze algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden de garantievoorwaarden voor de door ERCO GmbH aangeboden, vrijwillige fabrieksgarantie van 5 (vijf) jaar op producten van ERCO. De momenteel geldige garantie-voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar onder e-mailadres guarantee(at)erco.com

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming