Ljusfabrik - Globala tjänster från ERCO - ERCO nätverk

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Ljusfabrik

ERCO nätverk

ERCO är ett globalt verksamt företag med dotterbolag och partners i 55 länder. I våra lokala showrooms och kontor har vi medarbetare med mycket god grundutbildning och specialutbildning anställda som ljusrådgivare. Med detta världsomspännande nätverk garanterar vi tillförlitlig service och kompetent kundtjänst på plats, även för internationella, gränsöverskridande projekt.

Ljusrådgivare på ERCO
"Consultant to the consultant", rådgivare till rådgivaren – så definierar ERCOs lokala medarbetare sin roll i byggprocessen. De erbjuder professionellt stöd till planerare i alla ljustekniska frågeställningar och projektetapper: från rådgivning i planeringsfasen, upphandling, varuprover, projektering och leveranslogistik till kundservice och kurser. Med projektspecifik sakkunskap och individuellt sammanställt material understödjer de förberedelserna för planeringen.

Showrooms hos ERCO
Våra showrooms och kontor erbjuder generösa lokaler för produktiva arbetsmöten. Ett mock- up-område står till förfogande för varuprover, presentation av nya produkter samt för effektfull demonstration av fördelarna med en perceptionsorienterad ljusplanering. Några av dessa showrooms presenterar även exempel på ljuslösningar utomhus, andra illustrerar med nyligen ombyggda arbetsplatser ERCOs inriktning ifråga om tidsenlig kontorsbelysning.

Evenemang och workshops
I workshops och seminarier för planerare förmedlar ERCO även aktuella sakkunskaper om allt som har med ljusteknik med LED att göra. Evenemang i våra showrooms erbjuder till- fällen till kommunikation mellan kreativa och tekniska planerare - och visar hur ERCO tillämpar sitt valspråk "light digital".

ERCO stöttar ­planerare i alla arbetsfaser – med effektiv produktsökning, inspiration genom referensrapporter och kunskap om ljus.

Läs mer .

Ljuseffekten och den kre-ativa mångfalden i ERCOs armaturprogram kan upplevas i ERCOs inter-nationella showrooms. Här erbjuder tidsenlig kontors-, butiks- och utomhusbelysning och en omfattande mock-up-avdelning en överblick över de möjligheter som ERCOs ljusverktyg erbjuder för praktisk tillämpning.

Showrooms hos ERCO

Ljuseffekten och den kre-ativa mångfalden i ERCOs armaturprogram kan upplevas i ERCOs inter-nationella showrooms. Här erbjuder tidsenlig kontors-, butiks- och utomhusbelysning och en omfattande mock-up-avdelning en överblick över de möjligheter som ERCOs ljusverktyg erbjuder för praktisk tillämpning.

Evenemang på temat belysning medför att ERCOs showrooms blir träffpunkter på den lokala ljus- och arkitekturarenan. Här blir det tydligt vad ERCOs huvudtanke "light digital" i innebär i samband med perceptions-orienterad arkitektur-belysning.

Evenemang och seminarier

Evenemang på temat belysning medför att ERCOs showrooms blir träffpunkter på den lokala ljus- och arkitekturarenan. Här blir det tydligt vad ERCOs huvudtanke "light digital" i innebär i samband med perceptions-orienterad arkitektur-belysning.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring