Kontakt - Dataskyddsförklaring

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Dataskyddsförklaring
Kontakt

Dataskyddsförklaring

I. Vem har ansvaret och hur kommer jag i kontakt med dataskyddsombudet?
ERCO GmbH, Brockhauser Weg 80-82, 58507 Lüdenscheid, Tyskland, e-post: info@erco.com

Vårt dataskyddsombud Tobias Klein når du under datenschutz@erco.com eller via post på vår adress och med tillägget ”Datenschutzbeauftragter”.

II. Vilka rättigheter har du?

Du har följande rättigheter gentemot oss när det gäller dina personuppgifter:

– Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR)
– Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR)
– Rätt till radering (artikel 17 i GDPR)
– Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR)
– Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)
– Rätt att göra invändningar mot behandlingen (artikel 21 i GDPR)

Enligt artikel 77 i GDPR har du även rätt att lämna in klagomål om oss till en tillsynsmyndighet.

Om du gett oss ett medgivande kan du när som helst återkalla det, oavsett om behandlingen fram till återkallandet följt gällande bestämmelser eller inte.

III. För vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Besök på vår webbplats
När du besöker vår webbplats enbart för att informera dig, dvs. utan att registrera dig eller överföra annan information till oss, samlar vi enbart in de personuppgifter som vi får via din webbläsare.

– IP-adress
– Datum och klockslag för begäran
– Innehåll i begäran (konkret webbsida)
– Åtkomststatus/HTTP-statuskod
– Webbplatsen från vilken begäran gjordes (”referrer”)
– Operativsystem och användargränssnitt
– Språk och version hos webbläsarens programvara

Vi lagrar den här informationen och IP-adressen i loggfiler.

Vi behöver denna information för att visa vår webbplats, garantera stabilitet och säkerhet och för att optimera vårt erbjudande.

Den rättsliga grunden är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse framgår av ovannämnda ändamål.

Vi raderar denna information inom sju dagar. Lagring av ytterligare information sker endast sedan personuppgifterna raderats eller anonymiserats. När det gäller IP-adresser kan anonymiseringen ske genom lämpliga förkortningar.

Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras i ditt system och som vi använder för att samla in viss information.

På vår webbplats använder vi både tillfälliga cookies och permanenta cookies. Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Hit hör framför allt sessionscookies. Sessionscookies lagrar ett sessions-ID som håller reda på alla begäranden som kommer från din webbläsare. Det betyder att vår webbplats känner igen din dator när du återkommer till oss. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en förinställd tid som kan variera beroende på hur cookien används. Du kan när som helst radera cookies i säkerhetsinställningarna för din webbläsare.

Du kan ställa in webbläsaren efter dina önskemål och t.ex. avvisa cookies från tredje part eller alla cookies. Tänk på att du i så fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.

Vi använder dessutom cookies för att kunna identifiera dig nästa gång du besöker oss om du har ett konto hos oss. Annars måste du logga in vid varje besök.

Cookies används för att göra ditt besök hos oss trevligare och mer användarvänligt. Vid använder dessutom cookies för att skapa statistik över användningen av vår webbplats och för att utvärdera och optimera vårt erbjudande till dig. Dessa cookies ger oss möjlighet att se om du besökt oss tidigare när du går in på vår webbplats. Dessa cookies raderas automatiskt efter en förinställd tid.

När du går in på vår webbplats gör vi dig uppmärksam på att vi använder cookies med hänvisning till denna dataskyddsförklaring. Där kan du också lämna ditt medgivande till att vi använder cookies.

Den rättsliga grunden är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse framgår av ovannämnda ändamål. Om du medger att vi använder cookies är den rättsliga grunden artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR.

Newsletter
När du lämnat ditt medgivande kan du abonnera på vårt Newsletter.

Vid anmälan för vårt Newsletter använder vi ett förfarande som kallas double opt-in. Det innebär att vi skickar ett e-postmeddelande till den e-postadress som du uppgett vid din anmälan för vårt Newsletter där vi ber dig att bekräfta att du önskar ta emot vårt Newsletter. Om du inte bekräftat din anmälan inom 24 timmar raderas dina uppgifter automatiskt. Utöver detta lagrar vi de IP-adresser du använt och tidpunkterna för anmälan och bekräftelse. Detta förfarande ger oss möjlighet att dokumentera din anmälan och vid behov utreda ett eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

Den enda obligatoriska uppgift som vi behöver vid anmälan till vårt Newsletter är din e-postadress. När vi fått din bekräftelse lagrar vi din e-postadress som vi använder för att skicka vårt Newsletter till dig.

Rättslig grund är artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR eftersom du lämnat ditt medgivande.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande för utskicket och avbeställa vårt Newsletter. Du återkallar vårt Newsletter genom att klicka på motsvarande länk som finns i alla e-postmeddelanden med vårt Newsletter eller genom att skicka ett e-postmeddelande till newsletter@erco.com. När vi fått din avanmälan raderar vi omedelbart alla dina uppgifter.

Med ledning av vårt Newsletter utvärderar vi hur du använder vår webbplats. Vårt Newsletter innehåller web-beacons (eller spårare) som är en liten bild på 1 x 1 pixel. För vår utvärdering kopplar vi informationen som vi samlat när du besökt vår webbplats till din e-postadress och ett individuellt ID. Detta ID kan även finnas i länkar i våra Newsletter. På basis av denna information skapar vi en användarprofil med vars hjälp vi anpassar vårt Newsletter och vårt erbjudande till dina individuella intressen. Vi registrerar när du läster vårt Newsletter och vilka länkar du klickar på. Vi kopplar denna information till de handlingar som du utför på vår webbplats.

Du kan endast avvisa denna spårning genom att återkalla ditt medgivande för utskicket av vårt Newsletter genom att klicka på den speciella länk som finns i alla e-postmeddelanden eller informera oss om detta på annat sätt. Informationen lagras så länge du abonnerar på vårt Newsletter. När vi tagit emot din avanmälan lagrar vi informationen anonymt för rent statistiska ändamål. Denna spårning är dessutom inte möjlig om du i ditt e-postprogram avaktiverat visning av bilder som standard. I så fall ser du inte hela vårt Newsletter och kan eventuellt inte använda alla funktioner. Om du visar bilderna manuellt utförs spårningen enligt ovan.


Den rättsliga grunden för spårning är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse framgår av ovannämnda ändamål.

För våra Newsletter använder vi plattformen ”MailChimp” för utskick av nyhetsbrev som utvecklats av det amerikanska företaget Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA som är certifierat enligt Privacy Shield-överenskommelsen. Dataskyddsbestämmelserna återfinns i https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Rättslig grund för användning av ”MailChimp” är vårt legitima intresse enligt artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR.

Kontaktformulär
När du använder vårt kontaktformulär samlar vi in uppgifterna som du skickar för att besvara din förfrågan. För detta krävs endast en giltig e-postadress. Övriga uppgifter är frivilliga. Dina uppgifter kan lagras i ett Customer Relationship Management-system (”CRM-system”) eller liknande system.

Den rättsliga grunden i samband med dina kontakter med oss är artikel 6, stycke 1, punkt b i GDPR om din begäran handlar om uppfyllandet av avtalsskyldigheter eller slutande av avtal. Den rättsliga grunden i andra fall är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse framgår av ovannämnda ändamål.

De personuppgifter som vi samlar in när du fyller i ett kontaktformulär raderas automatiskt när vi uppfyllt din begäran, förutsatt att vi inte enligt lag är skyldiga att lagra uppgifterna eller behöver uppgifterna för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den sker på grund av ett legitimt intresse.

E-postkontakt
När du kontaktar oss via de e-postadresser som vi anger lagrar vi de personuppgifter som du översänder i syfte att kunna besvara dina förfrågningar. Dina uppgifter kan lagras i ett Customer Relationship Management-system (”CRM-system”) eller liknande system.

Den rättsliga grunden är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse framgår av ovannämnda ändamål. Om målet med kontakten är att ingå ett avtal eller om kontakten sker inom ramen för ett befintligt avtalsförhållande är den rättsliga grunden artikel 6, stycke 1, punkt b i GDPR.

Uppgifterna raderas när behandlingen av begäran slutförts, förutsatt att vi inte har skyldighet att lagra uppgifterna eller behöver uppgifterna för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den sker på grund av ett legitimt intresse.

myERCO
Om du använder den service som erbjuds via myERCO lagras de tre första oktetterna i IP-adressen samt tid och datum när du samlar artiklar. För registrerade användare lagras dessutom användar-ID.

Om du registrerar dig lägger vi upp ett användarkonto åt dig och lagrar de uppgifter som du anger. Du kan när som helst radera användarkontot i användarområdet.

När du gör en offertförfrågan via myERCO samlar vi in de personuppgifter som är nödvändiga för att sammanställa en offert. Obligatoriska uppgifter är markerade och övriga uppgifter är frivilliga.

Rättslig grund är artikel 6, stycke 1, punkt b i GDPR.

Dessutom behandlar vi dina uppgifter i syfte att informera dig om andra intressanta produkter i vårt utbud. Rättsliga grunder i detta fall är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR och § 7, stycke 3 i den tyska lagen om otillbörlig konkurrens (UWG). Du kan när som helst invända mot denna användning.

Av skäl som sammanhänger med bokföringskrav och skatterättsliga skyldigheter måste vi lagra uppgifter om din adress, dina betalningar och dina beställningar i tio år. Efter två år begränsar vi behandlingen av dina uppgifter så att de endast används för att uppfylla gällande lagkrav.

Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en tjänst för webbanalys från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies (textfiler) som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du använt webbplatsen. Informationen om din användning av webbplatsen som cookien tillhandahåller överförs som regel till en server som tillhör Google i USA där den lagras. Om IP-anonymiseringen aktiveras på denna webbplats förkortas din IP-adress av Google om du bor i något av Europeiska unionens medlemsländer eller samarbetsländer. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA för att förkortas där. På uppdrag av ägaren av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen samt för andra tjänster som sammanhänger med hur webbplatsen och Internet används.

Google överför din webbläsares IP-adress inom ramen för Google Analytics utan att koppla den till andra uppgifter.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att utföra motsvarande inställning i din webbläsares programvara. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen i full omfattning. Du kan dessutom förhindra Googles insamling av uppgifterna som genererats av cookien och som är baserad på din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt Googles bearbetning av de här uppgifterna genom att ladda ned och installera den webbläsar-plugin som är tillgänglig under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Som alternativ till webbläsarinställningar kan du med ett klick på denna länk förhindra, att Google Analytics samlar in data på denna webbsida. För detta ändamål lagras en så kallad "Opt-Out-Cookie" på din enhet. Om du raderar dina cookies, måste du klicka på länken igen.

Denna webbplats använder Google Analytics med utökningen ”_anonymizeIp()”. Det betyder att vi behandlar en förkortad version av IP-adresserna utan möjlighet att koppla dem till en bestämd person. Om den insamlade information kan kopplas till dig som person kommer den omedelbart att uteslutas och personuppgifterna raderas omedelbart.

Vi använder Google Analytics för att analysera hur vår webbplats används och för att regelbundet kunna förbättra den. Den insamlade statistiken ger oss möjlighet att förbättra vårt erbjudande och göra den intressantare för dig som användare. För de sällsynta fall där personuppgifter överförs till USA har Google anslutit sig till EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Rättslig grund för användning av Google Analytics är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR. Vårt legitima intresse baseras på optimerings- och marknadsföringsändamål för vilka vi använder resultaten från Google Analytics. Om du medger användningen är den rättsliga grunden artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR.

Information om tredjepartsleverantören: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, fax: +353 (1) 436 1001.
Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/sv.html
Översikt över dataskyddet: http://www.google.com/intl/sv/analytics/learn/privacy.html
samt dataskyddsförklaringen: http://www.google.de/intl/sv/policies/privacy.

Facebook Pixel
På vår sida använder vi oss av så kallade facebook pixel. Rättslig grund för användningen är artikel 6, stycke 1 lit. f DSGVO. Vårt berättigade intresse är ett resultat av optimering och marknadsföring.

Dina data överlämnas till Facebook Inc. www.facebook.com). Facebook följer EU-US-Privacy-Shield www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Med ett klick på denna länk förhindrar du, att Facebook Pixel registrerar texten på webbsidan. För detta ändamål lagras en så kallad "Opt-Out-Cookie" på din enhet. Om du raderar dina cookies, måste du klicka på länken igen.

YouTube-videoklipp
Vi har integrerat YouTube-videoklipp i vårt online-erbjudande som lagras på http://www.youtube.com och kan spelas upp direkt på vår webbplats. De är alla integrerade i ett ”utökat dataskyddsläge”, vilket innebär att ingen information om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar upp videoklippen. Först när du spelar upp videoklippen överförs den information som anges i följande stycke. Vi har inte inflytande över denna dataöverföring.

När du besöker webbplatsen får YouTube information om att du har besökt motsvarande webbsida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats. Detta sker oavsett om YouTube gör ett användarkonto tillgängligt där du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du har loggat in med Google kommer din information att kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill ha den här kopplingen till din profil med YouTube måste du logga ut innan du klickar på knappen. YouTube lagrar din information som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsorienterad utveckling av sin webbplats. Sådana analyser genomförs (även för användare som inte är inloggade) i synnerhet för att tillhandahålla riktad reklam och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas, men du måste rikta en sådan invändning till YouTube.

Du kan läsa mer om syftet och omfattningen av datainsamlingen samt Youtubes behandling av informationen i dataskyddsförklaringen. Där kan du också få mer information om dina rättigheter och vilka inställningar du kan göra för att skydda din privata sfär (https://www.google.de/intl/sv/policies/privacy). Google behandlar dina personuppgifter även i USA och följer överenskommelsen EU-US Privacy Shield www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Rättslig grund för integrering av YouTube-videoklipp är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR. Vårt legitima intresse baseras på marknadsföringsändamål. Om du lämnar ditt medgivande genom att klicka på ett videoklipp är den rättsliga grunden artikel 6, stycke 1, punkt a i GDPR.

Vimeo-videoklipp
Vi integrerar videoklipp från plattformen ”Vimeo”. Webbplatsen drivs av Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. De uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats överförs till Vimeo. I synnerhet krävs att IP-adressen överförs för att Vimeo ska kunna överföra sitt innehåll.

Du kan läsa mer om syftet och omfattningen av datainsamlingen samt Vimeos behandling av informationen i dataskyddsförklaringen. https://vimeo.com/privacy.

Rättslig grund för integrering av Vimeo-videoklipp är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR. Vårt legitima intresse baseras på marknadsföringsändamål.

Google Maps
På den här webbplatsen använder vi tjänsten Google Maps. Denna tjänst ger oss möjlighet att visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen så att du kan använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt.

När du besöker webbplatsen får Google information om att du har besökt motsvarande webbsida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats. Detta sker oavsett om Google gör ett användarkonto tillgängligt där du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du har loggat in med Google kommer din information att kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill ha den här kopplingen till din profil med Google måste du logga ut innan du klickar på knappen. Google lagrar din information som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsorienterad utveckling av sin webbplats. Sådana analyser genomförs (även för användare som inte är inloggade) i synnerhet för att tillhandahålla riktad reklam och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas, men du måste rikta en sådan invändning till Google.

Du kan läsa mer om syftet och omfattningen av datainsamlingen och plugin-leverantörens behandling av informationen i dataskyddsförklaringen. Där kan du också få mer information om dina rättigheter och vilka inställningar du kan göra för att skydda din privata sfär (http://www.google.de/intl/sv/policies/privacy). Google behandlar dina personuppgifter även i USA och följer överenskommelsen EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Den rättsliga grunden för användning av Google Maps är artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR där vårt legitima intresse framgår av ovannämnda marknadsföringsändamål.

Ansökningshandlingar
Om du skickar en ansökan till oss behandlar vi informationen som du översänder för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter i samband med ansökningsförfarandet. Om din ansökan leder till en anställning fortsätter vi att behandla informationen inom ramen för anställningsförhållandet.

Rättsliga grunder är artikel 6, stycke 1, punkt b i GDPR och § 26 i den tyska dataskyddslagen (BDSG). Om du frivilligt översänder särskilda former av personuppgifter som exempelvis hälsouppgifter eller religionstillhörighet är rättslig grund även artikel 9, stycke 2, punkt b i GDPR.
Om din ansökan inte leder till en anställning raderar vi dina uppgifter senast efter sex månader. Fram tills dess lagrar vi dina uppgifter för att kunna besvara eventuella frågor om ansökningsförfarandet och för att kunna uppfylla vår redovisningsplikt enligt den tyska, allmänna lagen om likabehandling (AGG). Om du drar tillbaka din ansökan raderar vi dina uppgifter omedelbart.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring