Guide - Basisprincipes - Voorwerpen van de waarneming

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Voorwerpen van de waarneming

Het waarnemingsproces kiest gericht bepaalde gedeelten uit

De waarneming neemt echter niet klakkeloos ieder object in het gezichtsveld waar; reeds de voorkeur van het foveale gedeelte, dat het fixeren van kleine, wisselende uitsneden laat zien, dat het waarnemingsproces gericht bepaalde gedeelten uitkiest. Deze keuze is onvermijdelijk, aangezien het brein niet in staat is, de totale visuele informatie van het gezichtsveld te verwerken; het is daarnaast ook nuttig, omdat niet iedere informatie, die uit de omgeving kan worden afgelezen, voor de waarnemer van belang is.

Activiteit

Kijkruimte (1), voorkeurskijkruimte (2) en optimaal gezichtsbereik (3) van een staande en zittende mens bij verticale kijktaken

Voorkeursgezichtsbereik bij horizontale kijktaken. Voorkeurskijkhoek 25°

Een gedeelte, waarin gericht informatie wordt opgenomen, ontstaat uit de desbetreffende activiteit van de waarnemer. Deze activiteit kan een bepaalde taak, de voortbeweging of ieder ander feit zijn, waarvoor visuele informatie nodig is. Uit de kenmerken van de activiteiten kunnen verlichtingsvoorwaarden worden afgeleid, waaronder de kijktaak optimaal kan worden waargenomen; er kunnen verlichtingswijzen worden gedefinieerd, die het uitvoeren van bepaalde activiteiten optimaliseren.

Informatie

Naast de specifieke informatiebehoefte bestaat er een verdere, essentiëlere behoefte aan visuele informatie. Deze informatiebehoefte ontstaat uit de biologische behoefte van de mens, om zich te informeren over zijn omgeving. Een groot deel van de benodigde informatie is hierbij het gevolg van de behoefte aan veiligheid van de mens, om mogelijke gevaren te kunnen inschatten. Dit betreft oriëntatie, kennis over het weer en het tijdstip en kennis over gebeurtenissen in de omgeving. Als deze informatie ontbreekt, bijvoorbeeld in grote gebouwen zonder ramen, dan wordt de situatie vaak als onnatuurlijk en beklemmend ervaren.

Maatschappelijk

Bij de sociale behoeften van de mens moeten de elkaar tegensprekende vereisten voor het contact met andere mensen en voor een afgeschermd privé-gedeelte tegen elkaar worden afgewogen. Zowel uit de activiteiten als uit de fundamentele biologische behoeften ontstaan zwaartepunten voor het opnemen van visuele informatie. Gebieden, die betekenisvolle informatie geven - hetzij vanuit zichzelf, hetzij door het benadrukken met behulp van licht, worden met voorrang waargenomen; ze trekken de aandacht naar zich toe. Het informatiegehalte van een object is ook allereerst verantwoordelijk voor zijn keuze als waarnemingsvoorwerp. Daarnaast beïnvloedt het informatiegehalte echter ook de manier waarop een object wordt waargenomen en gewaardeerd.

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming