Rådgivning - Underlag - Föremål för varseblivningen

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Föremål för varseblivningen

Varseblivningsprocessen väljer målinriktat bestämda områden

Vår varseblivning uppfattar inte alla objekt i synfältet på samma sätt. Att ögat i det foveala området föredrar att fixera små och växlande detaljer visar att vår varseblivning målinriktat väljer ut bestämda områden. Detta urval är oundvikligt därför att hjärnan inte har förmåga att bearbeta all visuell information inom synfältet. Men urvalet är även meningsfullt, eftersom inte all information som kan avläsas i omgivningen är av intresse för oss.

Aktivitet

Synrum (1), föredraget synrum (2) och optimalt synområde (3) för en stående och sittande människa vid vertikala synuppgifter

Föredraget synområde vid horisontella synuppgifter. Föredragen synvinkel 25°

Personens aktuella aktivitet avgör i vilket område information ska tas in målinriktat. Det kan handla om en bestämd arbetsuppgift, en rörelse eller en annan aktivitet som kräver visuell information. Aktiviteternas egenskaper ger en vägledning om vilka belysningsförhållanden som krävs för att synuppgiften ska kunna utföras på bästa sätt. Det går med andra ord att definiera belysningstyper som optimerar genomförandet av bestämda aktiviteter.

Information

Det finns ett annat grundläggande behov av visuell information vid sidan av det specifika informationsbehovet. Detta informationsbehov uppstår i människans biologiska behov att informera sig om sin omgivning. En stor del av den nödvändiga informationen är ett resultat av människans trygghetsbehov, vår önskan att kunna bedöma möjliga faror. Det handlar om orientering, kännedom om väder och klockslag samt vad som händer i vår omgivning. Om vi saknar denna information, till exempel i stora fönsterlösa byggnader, uppfattar vi ofta situationen som onaturlig och nedstämmande.

Social

När det gäller människors sociala behov måste man alltid göra en avvägning mellan de motstridiga önskemålen om kontakt med andra människor å ena sidan och en avgränsad privatsfär å den andra. Både aktiviteter och grundläggande biologiska behov ger upphov till tyngdpunkter för intagandet av visuell information. Områden som utlovar betydelsefull information, av egen kraft eller genom framhävning med ljus, föredras i varseblivningsprocessen. De drar helt enkelt uppmärksamheten till sig. Det är med andra ord objektets informationsinnehåll som i första hand gör det till föremål för vår varseblivning. Informationsinnehållet påverkar också hur ett objekt uppfattas och utvärderas.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring