Guide - Basisprincipes - Psychologie van het kijken

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Psychologie van het kijken

Hoe het brein meewerkt aan de waarneming van beeldinformatie

Voor een begrip van de visuele waarneming is in mindere mate het transport van de beeldinformatie, en in meerdere mate het proces van het omzetten van deze informatie, van betekenis voor de opbouw van visuele indrukken. Hier komt de vraag naar voren, of het vermogen van de mens om zijn of haar omgeving geordend waar te nemen, is aangeboren of dat dit moet worden aangeleerd. Verder kan de vraag worden gesteld, of voor het waargenomen beeld alleen de van buiten inkomende zintuiglijke indrukken verantwoordelijk zijn of dat het brein deze stimulatie door het gebruik van eigen ordeningsprincipes omzet in een waarneembaar beeld. Een eenduidige beantwoording van deze vragen is vrijwel niet mogelijk; de waarnemingspsychologie gaat hier in meerdere richtingen uiteen.

Contour

De ervaring en de daarmee verbonden verwachting vooraf kan zo sterk werken, dat ontbrekende delen van een vorm worden aangevuld of dat afzonderlijke details veranderd worden waargenomen, om het voorwerp aan te passen aan de verwachting. De waarneming van de vorm bij een ontbrekende contour kan hier alleen plaatsvinden op basis van schaduwvorming.

Totale vorm

De ervaring leidt ertoe, dat de totale vorm op basis van het zichtbaar maken van wezenlijke details wordt herkend.

Kleur

De grafiek verduidelijkt de afstemming van een kleur op het betreffende waargenomen patroon. De kleur van het grijze centrale punt past zich aan de witte of zwarte kleur van het desbetreffende waargenomen vijfvoudige patroon aan.

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming