Rådgivning - Underlag - Kvalitativ ljusplanering

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Kvalitativ ljusplanering

Kvalitet i stället för kvantitet som grund för ljusplanering

Kvalitativ ljusplanering

Begränsningen till en fysiologiskt orienterad syn på den mänskliga varseblivningen ledde till bristfälliga belysningskoncept. Efter andra världskriget uppstod i USA ansatser för en ny belysningsfilosofi som inte längre bara tog hänsyn till kvantitativa aspekter. Genom att synfunktionernas fysiologi kompletterades med varseblivningens psykologi kunde man ta hänsyn till alla faktorer i växelspelet mellan den varseblivande människan, det betraktade objektet och ljuset som förmedlande medium. För den varseblivningsorienterade belysningsplaneringen var inte kvantitativa faktorer som belysningsstyrka och luminansfördelning längre centrala. Här stod i stället kvalitativa faktorer i fokus.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring