Kvalitativ ljusplanering

Kvalitet i stället för kvantitet som grund för ljusplanering

Kvalitativ ljusplanering

Begränsningen till en fysiologiskt orienterad syn på den mänskliga varseblivningen ledde till bristfälliga belysningskoncept. Efter andra världskriget uppstod i USA ansatser för en ny belysningsfilosofi som inte längre bara tog hänsyn till kvantitativa aspekter. Genom att synfunktionernas fysiologi kompletterades med varseblivningens psykologi kunde man ta hänsyn till alla faktorer i växelspelet mellan den varseblivande människan, det betraktade objektet och ljuset som förmedlande medium. För den varseblivningsorienterade belysningsplaneringen var inte kvantitativa faktorer som belysningsstyrka och luminansfördelning längre centrala. Här stod i stället kvalitativa faktorer i fokus.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.