Rådgivning - Planeringsexempel Inomhus - Arkitektur och scen

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Arkitektur och scen

På utställningar används ofta såväl arkitektoniska aspekter som element från scenbelysningen. Ett bra exempel är företagens foajéer som både används som representativ entré och för utställningsföremål. Cylindrar av textil som hänger ned från den bärande konstruktionen framhäver podierna som öar. Den traditionella arkitekturbelysningen med dagsljus och allmänbelysning utgör en motpol till den dramatiska scenbelysningen. Det naturliga ljuset infaller i rummet via glastaket. Armaturer för wallwashing, accentuering och projektion är placerade i takkonstruktionen och i upphängningarna för textilcylindrarna.

Arkitektur med dagsljus

Dagsljuset står för grundbelysningen i foajén. Kompletterande wallwashing skapar en rymlig känsla. Den jämna fördelningen av ljuset på väggar och golv ger rummet ett ljust och neutralt intryck. För att ge objekten på podierna större uppmärksamhet och bättre modellering framhävs de diskret med riktat och starkt fokuserat ljus från strålkastarna.

Accentuering av utställningen

Då belysningen koncentreras på öarna med utställningsföremålen tonas rummets betydelse ned. Ljuset på textilcylindrarna, vars genomskinlighet framhävs med släpljus från strålkastare, leder blicken mot utställningen. Ljusstrimmorna på trappan påminner om en utrullad matta som leder besökaren till rummets bakre del. Det mjuka ljusskenet i bakgrunden antyder att rummet har ett djup som fortsätter.

Betoning av rummet

Då endast väggarna belyses sätts fokus på rummet och de ytor som innesluter det. Utställningsföremålen tonas ned och får en underordnad betydelse. De ljusa, bakre väggarna gör att föremålen framträder som siluetter. Några detaljerade former kan däremot inte uppfattas.

Scen: Utställningsföremål

Nattetid förvandlas foajén till en svart scen. Rummets gränser löses nästan helt upp i mörkret. Endast utställningsföremålen står i rampljuset. Den smala ljuskäglan gör att formerna kommer till sin rätt och skapar briljanta punkter på högglansytor. Ljusskenet längst bak på sidoväggen ger rummet ett djup.

Scen: Vit

Den kontrastrika ljussättningen med vitt ljus låter rummets hela höjd framträda tack vare accentueringen av textilcylindrarna. Till skillnad från situationen där endast podierna belyses, och där belysningen enbart är riktad mot golvet, omfattar detta ljuskoncept hela rummet. Belysningen av trappan och det bakre rummet skapar en kontinuitet över rummets hela djup.

Scen: Färgad

Den färgade ljussättningen är begränsad till de omgivande ytorna så att utställningsföremålens färgåtergivning inte påverkas. Det mjuka färgförloppet på den högra väggen stärker det perspektivistiska intrycket.

Ljuseffekter

Projektionen av ljusmönster kompletterar utställningen med en egen berättelse. De cirkelformade linjerna relaterar till cylindrarnas formspråk och låter ett spel med vågor uppstå. Om även rörliga ljusmönster används, riktas uppmärksamheten mot ljuseffekterna och resultatet blir ett dekorativt ljus. Såväl utställningsföremålen som rummet underordnas de kontrastrika ljusfigurerna och uppfattas nästan inte alls.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring