Rådgivning - Planeringsexempel Inomhus - Glans och bländning

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Glans och bländning

Glans uppstår då ljuskällan speglas eller då ljuset bryts. Högglansytorna ger ett exklusivt intryck. Om luminansen är för hög uppstår bländning. I tryckta medier går det dock inte att återge den verkliga luminanskontrasten. Den lilla bildserien på andra sidan illustrerar hur briljansen ökar i takt med att ljuskällan blir allt kompaktare. Detaljen åskådliggör glanspunkternas form och intensitet på ytorna.

Atmosfär

En väl avvägd belysning som presenterar rummet, detaljerna och materialen på bästa möjliga sätt kräver ett differentierat ljuskoncept som består av olika komponenter. Arkitekturen framhävs genom belysningen av taket. Ljusinramningen bakom bänken lösgör möbeln från väggen och låter det uppstå en horisont med mjukt ljus. Strålkastarna som är monterade i taket skapar en fokusering på borden. De ger dessutom upphov till ett punktformigt ljus på porslinet och glasen och ger därmed atmosfären en glänsande inramning. De väl avbländade armaturerna säkerställer en behaglig visuell komfort genom att förhindra direkt bländning.

Indirekt belysning

Den indirekta allmänbelysningen via taket ger hela rummet en starkare närvaro. Föremålen på bordet är endast svagt tredimensionella på grund av det diffusa ljuset. På glasen avtecknas taket som en glänsande yta. Ytans konturlinje gör det enklare att urskilja glasets form.

Belysning av detaljer i rummet

Den indirekta allmänbelysningen via taket ger hela rummet en starkare närvaro. Föremålen på bordet är endast svagt tredimensionella på grund av det diffusa ljuset. På glasen avtecknas taket som en glänsande yta. Ytans konturlinje gör det enklare att urskilja glasets form.

Punktljuskälla

Belysningen med strålkastare accentuerar borden och placerar obelysta detaljer på vägg- eller takytorna i bakgrunden. Den skapar dessutom mycket briljanta punkter på tallrikar, glas och bestick. Väl avbländade armaturer förhindrar direkt bländning från ljuskällorna.

Detalj: Atmosfär

En väl avvägd belysning som presenterar rummet, detaljerna och materialen på bästa möjliga sätt kräver ett differentierat ljuskoncept som består av olika komponenter. Arkitekturen framhävs genom belysningen av taket. Ljusinramningen bakom bänken lösgör möbeln från väggen och låter det uppstå en horisont med mjukt ljus. Strålkastarna som är monterade i taket skapar en fokusering på borden. De ger dessutom upphov till ett punktformigt ljus på porslinet och glasen och ger därmed atmosfären en glänsande inramning. De väl avbländade armaturerna säkerställer en behaglig visuell komfort genom att förhindra direkt bländning.

Detalj: Indirekt belysning

Den indirekta allmänbelysningen via taket ger hela rummet en starkare närvaro. Föremålen på bordet är endast svagt tredimensionella på grund av det diffusa ljuset. På glasen avtecknas taket som en glänsande yta. Ytans konturlinje gör det enklare att urskilja glasets form.

Detalj: Belysning av detaljer i rummet

Den indirekta allmänbelysningen via taket ger hela rummet en starkare närvaro. Föremålen på bordet är endast svagt tredimensionella på grund av det diffusa ljuset. På glasen avtecknas taket som en glänsande yta. Ytans konturlinje gör det enklare att urskilja glasets form.

Detalj: Punktljuskälla

Belysningen med strålkastare accentuerar borden och placerar obelysta detaljer på vägg- eller takytorna i bakgrunden. Den skapar dessutom mycket briljanta punkter på tallrikar, glas och bestick. Väl avbländade armaturer förhindrar direkt bländning från ljuskällorna.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring