Rådgivning - Planeringsexempel Inomhus - Bilbutik

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Bilbutik

Iscensättning av bilar med ljus

Belysning i bilhallar har dels funktionen att exponera bilar och tillbehör och dels att skapa en atmosfär som stärker varumärkesbilden. Det attraktiva intrycket av bilarna skapas av de glänsande punkterna på lacken som framhäver materialkvalitet och form. Ett naturligt intryck uppstår dessutom av ljusa, yttäckande reflexioner ovanför bilarnas horisontella linje som syftar till att härma himlen utanför. Detta lyckas med bred belysning av stora vägg- eller takytor. De i taket monterade strålkastarna gör det möjligt att belysa bilar på olika platser. Smala ljuskäglor framhäver markanta detaljer på bilar och andra föremål. Med wallwashing kan omgivningen lysas upp så att ett spatiöst rumsintryck uppstår.

Belysning som totalkoncept

Den differentierade belysningen med strålkastare, washers och wallwashers möjliggör en professionell belysning av såväl bilarna som arkitekturen. Ljuskontrasten mellan accentbelysningen på bilarna och grundbelysningen i rummet gör att fokus hamnar på fordonen. De olika accenterna i för- och bakgrunden ger upphov till ett djup i rummet.

Accentuering bil hörn

Fyra strålkastare med ljusfördelningen spot som är riktade mot bilens hörn skapar ett blickfång för exponeringen av bilarna och ger upphov till glänsande punkter på lacken.

Accentuering bil sidor

Två strålkastare med ljusfördelningen flood som är riktade mot bilens sidor understryker bilens långsida och framhäver bilens horisontella linje.

Bred belysning disk och tillbehör

Strålkastare med ljusfördelningen oval flood är lämpliga för att understryka avlånga föremål som disken och podierna för tillbehör.

Wallwashing disk

En jämn wallwashing bakom disken bidrar till ett ljust rumsintryck och ger informationszonen vid disken större betydelse.

Accentuering bilar i bakgrunden

Genom belysningen av bilarna i bakgrunden uppstår ett djup i rummet. Även här består accentbelysningen av fyra armaturer med ljusfördelningen spot per hörn på bilarna och två extra strålkastare i utförande flood för bilarnas långsidor.

Accentuering logotyp

För att framhäva logotypen på väggen används en strålkastare med ljusfördelningen spot.

Grundbelysning

De nedåtriktade strålkastarna tillhandahåller en grundbelysning för bilhallen. De skapar en balanserad kontrast mellan de accentuerade föremålen och omgivningen.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring