Rådgivning - Planeringsexempel Inomhus - Allmän och differentierad

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Allmän och differentierad

Arkitekturbelysningen medger helt andra estetiska möjligheter än allmänbelysning och differentierade ljuskoncept. Arkitekturbelysningen lägger en grund för seendet, men kan även användas för mycket individuella ljuslösningar som uppfyller bestämda funktioner eller skapar en lämplig atmosfär. För grundbelysning finns ett överskådligt antal varianter. För differentierade belysningslösningar finns det däremot en mångfald av ansatser för tolkningen av rummet.

Armaturer inomhus och utomhus möjliggör fina perspektivistiska skillnader mellan förgrund, mitt och bakgrund. Riktat accentljus används som grund för zonvisa tyngdpunkter. Wallwashers och washers kompletterar allmänbelysningen och låter motsatser mellan ljusa vertikala och horisontella ytor uppstå. Lysande objekt på borden eller projektioner skapar dekorativa blickfång.

Allmänt

Den bredstrålande belysningen för golv och väggar med downlights och wallwashers ger upphov till ett diffust ljus inomhus. Den skapar ett allmänljus som placerar hela rummet i förgrunden. Kommunikationsytorna samt borden och sittgrupperna i förgrunden får en likvärdig betydelse tack vare den enhetliga belysningsstyrkan. Rummet utstrålar lugn.

Differentierat: Ljusscen 1

Belysningskoncept kan differentieras i olika riktningar. Varianterna illustrerar hur till exempel yttäckande och accentuerande belysning, ljuskontraster eller den rumsliga fördelningen mellan förgrund och bakgrund framhäver olika områden och låter andra framstå som oviktiga genom att lämna dem mörka.

Strålkastarnas riktade ljus skapar en rytm på kommunikationsytan och låter öar av kommunikation uppstå vid borden. Strålkastarna som belyser träden skapar accenter. Utomhusbelysningen understryker utomhusutrymmets djup. I förgrunden genom den breda belysningen på gräsmattan, i mitten genom de accentuerade träden och i bakgrunden genom den brett belysta raden av träd. Genom att väga av allmänljus, accentljus och dekorativt ljus på det här sättet uppstår differentierade ljuslösningar.

Differentierat: Ljusscen 2

Strålkastarnas riktade ljus skapar en rytm på kommunikationsytan och låter öar av kommunikation uppstå vid borden.

Differentierat: Ljusscen 3

Strålkastarnas riktade ljus skapar en rytm på kommunikationsytan och låter öar av kommunikation uppstå vid borden. Strålkastarna som belyser träden skapar accenter.

Differentierat: Ljusscen 4

Strålkastarnas riktade ljus skapar en rytm på kommunikationsytan och låter öar av kommunikation uppstå vid borden. Strålkastarna som belyser träden skapar accenter. Utomhusbelysningen understryker utomhusutrymmets djup. I förgrunden genom den breda belysningen på gräsmattan, i mitten genom de accentuerade träden och i bakgrunden genom den brett belysta raden av träd.

Differentierat: Ljusscen 5

Ljusobjekt på borden skapar dekorativa blickfång i rummet. Utomhusbelysningen understryker utomhusutrymmets djup.

Differentierat: Ljusscen 6

Strålkastarnas riktade ljus låter öar av kommunikation uppstå vid borden. Strålkastarna som belyser träden skapar accenter. Utomhusbelysningen understryker utomhusutrymmets djup.

Differentierat: Ljusscen 7

Ljusobjekten på borden och ljusprojektionen på väggen bildar dekorativa blickfång i rummet.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring