Rådgivning - Planeringsexempel Inomhus - Insyn och utblick

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Insyn och utblick

Förhållandet mellan luminanserna framför och bakom en glasyta bestämmer hur enkelt det är att se genom glasrutan. För lutande glasytor krävs närmare analyser i syfte att minimera reflexioner. När det gäller vävmaterial är genomsynligheten avgörande tillsammans med transmissionsfaktorn och belysningstypen. Strålkastare och wallwashers samt indirektstrålande armaturer lyser upp möteslokalen. Strålkastare accentuerar träden.

Utblick

Ljust belysta ytor kan orsaka reflexioner i glasfasaden kvällstid. För att göra det enklare att se ut genom glasrutan kan belysningen på väggytorna minimeras och reduceras till ett fåtal zoner. Armaturer som sträcker sig in i rummet och därmed själva är lysande kan också orsaka störande reflexioner. Armaturer som är infällda i taket eller avbländade gör att det inte uppstår ljusa ytor som reflekteras i glasfasaden. På dagen har dagsljuset högre luminans och därför uppstår inga problem med reflexioner när man tittar ut genom glaset.

Glasytor som lutar utåt

Om glasfasaden lutar utåt blir höga luminanser i taket kritiska, eftersom de kan orsaka obehagliga reflexer på glaset. Det kan handla om belysta takytor eller armaturer i taket. Ljusa, dekorativa armaturer som ger upphov till bländande reflexioner i glasfasaden är särskilt problematiska. Väl avbländade armaturer med smal spridningsvinkel skapar inte bara en god visuell komfort i rummet, utan gör det också enklare att se ut genom glaset. Ljuskonceptet med takbelysning i form av upphängda armaturer åskådliggör problemet med störande ljusreflexer i glasfasaden som gör det svårare att se ut genom glaset.

Glasytor som lutar inåt

Glasfasader som lutar inåt gör att reflexioner från golvet stör sikten utåt. Ett ljuskoncept med hög belysningsnivå på golv eller möbler nära glasfasaden orsakar obehagliga ljusreflexer och speglingar när man tittar ut genom glaset. I sådana här fall kan allmänbelysningen bestå av en indirekt belysning av taket som inte orsakar reflexioner på den inåtlutande glasytan. Om i stället golvet och borden belyses uppstår ljusa reflexioner i glasfasaden som begränsar sikten ut genom glaset.

Insyn: Med belysning inomhus

Om en god insyn in i en byggnad är önskvärd rekommenderas ett koncept där luminansen är högre inomhus än utomhus. Inomhusbelysningen avslöjar djupet i rummet bakom glasfasaden. Den vertikala belysningen bidrar till att rummet tydligt framträder. Om utomhusbelysningen är återhållsam uppstår inga större reflexioner som förhindrar insynen in i byggnaden.

Insyn: Utan inomhusbelysning

Utan inomhusbelysning fungerar glasfasaden som en spegel för omgivningen.

Fasad med väv: Belyst väv

Om en väv är placerad framför glasfasaden avgör förhållandet mellan ljusintensiteten på väven och den i rummet bakom om det går att se genom väven. Om bakgrunden är mörk och väven belyst, stängs väven visuellt.

Fasad med väv: Obelyst väv

Om en väv är placerad framför glasfasaden avgör förhållandet mellan ljusintensiteten på väven och den i rummet bakom om det går att se genom väven. Om väven är obelyst och en bakgrundsbelysning i stället används blir väven genomsläpplig så att det går att se ut genom den.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring