Rådgivning - Planeringsexempel Inomhus - Naturlig och artificiell

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Naturlig och artificiell

De olika stämningar som dagsljus ger upphov till kan efterhärmas med konstljus. På platser där det naturliga ljuset inte är tillgängligt kan konstljusbelysning användas för att möjliggöra seende och skapa en dagsljusliknande atmosfär. Detta uppnås med ljusmönster, riktat eller diffust ljus, ljusfärgsnyanser eller ljusriktningar. I stället för solljus och molnbetäckt himmel används strålkastare, wallwashers, projektorer och tak-washers.

Ljusmönster: Naturligt

Dagsljuset är mångsidigt. Ljusriktningen och ljusfärgsnyansen skiftar hela tiden och det pågår en ständig växling mellan diffust och riktat ljus som hela tiden sätter rummen i ett nytt ljus. Det låga förmiddagsljuset ger upphov till långa skuggor. Ljuset skiner genom en ljusgenomsläpplig struktur och skapar ett markant skuggmönster på golvet. Om kontrasterna är starka kan detta mönster dominera över annan information, eftersom det lägger sig över objekten och därmed täcker deras textur.

Ljusmönster: Artificiellt

Ljusmönster kan skapas med konstljus i form av strålkastare försedda med gobos. Ljusmönstret kan vara utformat som skuggor från bladverk som väcker de belysta ytorna till liv. Kontrasten förhindrar den likformighet som uppstår med konventionell allmänbelysning. Det infallande ljusmönstret drar uppmärksamheten till de starka ljuskonstrasterna snarare än till skulpturen i mitten.

Riktat ljus: Naturligt

I takt med att ljusriktningen förskjuts under dagens lopp förändras vår visuella uppfattning av byggnader och föremål. Även rumsliga indelningar i form av ytor och liknande får en annan effekt. Denna ljusegenskap baseras på riktat ljus som kan ge upphov till hårda skuggor. Direkt solljus gör även så att bladen framträder som lysande element i trädet. Karaktäristiskt för dagsljussituationer är en ljuskontrast med avsevärt högre ljusintensitet ovanför horisontlinjen än vid marken.

Riktat ljus: Artificiellt

Konstljus som liknar solljus kan skapas med armaturer för riktat ljus som accentuerar objekt eller dränker ytor med bred belysning. Ljusfärgsnyansen inomhus kan anpassas till det svala dagsljuset med lämpliga ljuskällor eller filter.

Diffust ljus: Naturligt

Då himlen är molnbetäckt försvinner skuggorna nästan helt med följden att texturers och volymers tredimensionalitet löses upp.

Diffust ljus: Artificiellt

En situation som liknar en dag med en diffust ljus himmel kan skapas med tak-washers eller ett ljustak. Resultatet blir ett mycket diffust ljus som gör det svårt att uppfatta former.

Ljusfärgsnyans: Naturligt

I det intensiva och färgade ljus som en solnedgång ger upphov till tycks materialen få helt nya färger. Men vår konstanta varseblivning gör att vi ser den variabla färgkomponenten i ljuset och inte i materialet. Det gulaktiga ljuset gör att atmosfären känns varmare. Skuggorna visar att solen står lågt över horisonten.

Ljusfärgsnyans: Artificiellt

Ljusreglering, färgstyrning och olika ljusfördelningar gör det möjligt att ändra ljusets färgnyans. Med en specifik ljusfördelning i rummet går det även att ändra fokusen för varseblivningen. Skulpturens betydelse understryks med ljus- och färgkontrasten. Den varma atmosfär som solnedgången skapar får en motsvarighet i en varm wallwashing och accentbelysning. Eftersom flera armaturer används uppstår flera skuggor, vilket inte stämmer med dagsljuset där solen är den enda källan. Via en ljusstyrning kan ljusstämningen ställas in på ett mycket differentierat sätt och till skillnad från dagsljuset även skapa en varaktig ljussättning.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring