Guide - Planningsvoorbeelden Binnenverlichting - Neutraal en expressief

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Neutraal en expressief

Het vlakke verlichten van complexe gehelen presenteert het object daarentegen in zijn totaliteit, en vermindert tegelijkertijd ook de modellering. Door het lagere contrast van licht en schaduw op het object heeft dit niet een even spannend effect als bij de inzet van gericht accentlicht. Dit leidt er bij de waarnemer toe, dat hij of zij vormverlopen niet zo eenvoudig kan registreren. De gelijkmatige verlichting door middel van een brede stralingshoek vereist ten dele onconventionele armatuurposities zoals vanaf de zijkant of op de vloer, om schaduwvorming op onderzijden uit te sluiten. Dit leidt er echter toe, dat er schaduwen ontstaan door de waarnemer zelf, wanneer deze voor het object staat, en dat er verblindingen kunnen optreden.

Uniforme verlichting: plafondinbouwarmaturen

De gelijkmatige lichtsterkteverdeling op de wanden creëert een rustige sfeer. De tafel met vergelijkbare helderheid voegt zich onopvallend in de ruimte.

Uniforme verlichting: Spots

In tegenstelling tot de plafondinbouwarmaturen valt de onderste lichtoplossing met de spanningsrail en de spots technischer uit. De pendelarmatuur voor de tafel heeft qua vorm een sober en neutraal effect.

Lichte contrasten: plafondinbouwarmaturen

De lichtverlopen op de wand bouwen patronen op, die zich op de architectuur leggen. Ze ontnemen de ruimte zijn neutraliteit, waarin de focus van de waarneming zich op de onderste helft van de ruimte met de hogere helderheid richt.

Lichte contrasten: plafondopbouwarmaturen

In vergelijking met de downlights in het plafond creëren de ook zelf lichtende plafondarmaturen blikvangers door hun hoge luminantie en de hen omringende lichtcirkel. Drie pendelarmaturen, waarvan door het glas eveneens licht schemert, bereiken een sterkere visuele spanning dan de afgeschermde pendelarmaturen van het eerste voorbeeld.

Sterke contrasten: plafondinbouwarmaturen

Grote contrasten creëren een grotere spanning in de ruimte. Het licht scheidt het belangrijke van het onbelangrijke. De ruimte treedt in zijn totaliteit daarbij terug, om afzonderlijke objecten of de tafel naar de voorgrond te halen.

Sterke contrasten: Spots

In contrast met de in het plafond geïntegreerde richtbare spots ontstaan door de zwarte spanningsrails en spots krachtige patronen in het plafondaanzicht, die het perspectief van de ruimte onderstrepen. Van de bureau-armaturen gaat een technisch functionele sfeer uit.

Lichteffecten: plafondinbouwarmaturen

Bijzondere lichtoplossingen, zoals de projectie van lichtpatronen of de haarscherpe uitlichting van schilderijen, bouwen lichteffecten op, die zich distantiëren van de conventionele ruimteverlichting. Ze zorgen door middel van sterke contrasten en zelfstandige figuren voor een expressieve sfeer. Om de focus bij het licht te houden, werkt het verlichtingsconcept met de geïntegreerde armaturen bescheidener in het plafondaanzicht.

Lichteffecten: Spots

Kleurrijke spots of grote, zelf lichtende armaturen kunnen in tegenstelling tot de plafondinbouwarmaturen de emotionaliteit van het lichtconcept nog extra kracht bijzetten.

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming