Guide - Planningsvoorbeelden Binnenverlichting - Openbaar en privé

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Openbaar en privé

De configuratie van licht en van de armaturen beïnvloedt het gevoel van openheid en privésfeer. In de doorgangszone van een gebouw vormen het café, de balie en de zich binnen en buiten bevindende zitgroepen eilandjes voor privécommunicatie. De warmgetinte accentverlichting scheidt de zitgedeelten van de algemene circulatieruimtes. Kleine en grote pendelarmaturen omranden naar boven toe afzonderlijke gedeelten op visuele wijze. De algemene verlichting ontstaat door diffuus van boven invallend licht en door wallwashers in de kelder.

Openbaar

De lichte indruk van de totale omgeving geeft aanwezigheid en openheid aan en nodigt uit om te betreden. De brede en zacht in elkaar lopende lichtverdeling laat de openbare circulatieruimte aansluiten op het achter glas afgesloten café. De overgang van de horizontale en verticale verlichting geeft een doorlatendheid aan, die de grens tussen stadsgebied en binnenruimte tot een eenheid zou kunnen maken. De situatie voor de cafébezoekers onderscheidt zich in eerste instantie door de armaturen, die door hun vorm een particuliere ruimte aanduiden en zich onderscheiden van de omgeving door de warme lichtkleur.

Privé

Lichteilandjes scheppen particuliere zones in brede ruimtes. De contrasten tussen de zitgroep en de circulatieruimte geven aan, dat met de tafels een afzonderlijke zone voor privécommunicatie wordt gedefinieerd. Door de pendelarmaturen wordt iedere tafel door de lage lichtpunthoogte en door de grote ronde vorm van de armatuur omrand. De pendelarmaturen in het gedeelte van de balie zijn formeel bescheidener en zijn niet zo sterk gesloten, om op de bredere communicatie te reageren. In de buitenruimte vormt de accentverlichting van de boom een afgesloten plek.

Openbaar en privé

Een gering contrast in de verlichtingssterkte tussen café en circulatieruimte creëert slechts een zwakke scheiding tussen openbare en privézone, die de fade-in naar de binnenruimte reduceert. Op het moment, waarop een extra verlichting van circulatieruimtes of de architectuur wordt toegevoegd, wendt het oog zich af van de tafels voor de privécommunicatie. Het openbare karakter wordt onderstreept en de passant wordt de angst ontnomen om het beglaasde gedeelte te betreden Als het type van de algemene verlichting in het buitenvlak een bewegingsrichting aangeeft, dan kan deze een ingang aanduiden en voetgangers in het particuliere gedeelte leiden.

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming