Rådgivning - Planeringsexempel Inomhus - Offentlig och privat

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Offentlig och privat

Känslan av offentlighet och privatsfär påverkas av hur ljuset och armaturerna konfigureras. I den här passagen genom en byggnad bildar kaféet, receptionsdisken och sittgruppen på utsidan öar för privat kommunikation. Den varma accentbelysningen skiljer områdena med sittmöjligheter från de allmänna kommunikationsytorna. Små och stora pendelarmaturer ger de enskilda områden en visuell inramning. Den allmänna belysningen utgörs av diffust ljus uppifrån samt wallwashers på markplan.

Offentligt

Hela miljön ger ett ljust och välkomnande intryck som signalerar närvaro och öppenhet. Den breda och mjukt överlappande ljusfördelningen förenar det offentliga kommunikationsområdet med kaféet som avgränsas med glasytorna. Övergången mellan den horisontella och den vertikala belysningen signalerar en öppenhet som tenderar att upphäva gränsen mellan stads- och inomhusmiljö så att de bildar en enhet. Situationen för kafébesökarna präglas framför allt av armaturerna vars form antyder en privat atmosfär. Den varma ljusfärgsnyansen gör att rummet avskiljs från omgivningen.

Privat

Ljusöar skapar privata zoner i stora rum. Ljuskontrasterna mellan sittgrupperna och kommunikationsytorna antyder att borden är en zon för privat kommunikation. Varje bord ramas in av ljuspunktens låga höjd och pendelarmaturens stora, runda form. Pendelarmaturerna vid receptionsdisken är formmässigt mer återhållna och inte så avgränsade, utan i stället anpassade till en bredare kommunikation. Utomhus bildar trädens accentbelysning en avgränsad plats.

Offentligt och privat

En liten kontrast i belysningsstyrkan mellan kaféet och kommunikationsytan skapar endast en svag åtskillnad mellan den offentliga och den privata zonen och minskar tröskeln in till inomhusmiljön. Då en extra belysning av kommunikationsytor eller arkitekturen tillkommer vänds blicken från borden och den privata kommunikationen. Den offentliga karaktären understryks och de passerande människor känner sig välkomna att gå in i området bakom glasytorna. Om allmänbelysningen utomhus visar en rörelseriktning kan de antyda en ingång och leda fotgängarna till det privata området.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring