Rådgivning - Planeringsexempel Inomhus - Armaturer och belysning

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Armaturer och belysning

Lysande ytor sprider ljuset på ett diffust sätt som ger upphov till ett mjukt ljus i rummet. Belysning med riktat ljus framhäver i stället former, material och texturer på ett tredimensionellt sätt med hårda skuggor. Belysning med skarpt avgränsade ljuskäglor gör det möjligt att definiera zoner för indelning av rummet eller för blickfång.

Som lysande element används draperier och lysande möbler. Ljuset som faller in genom draperiet skapar en association till dagsljus som skiner genom fasaden och skapar ett naturligt rumsintryck. För belysningen används infällda takarmaturer. Till skillnad från lysande ytor, som lyser upp området omedelbart framför ytan, kan reflektorer användas för att rikta ljuset på föremål som är placerade längre bort.

Armaturer och belysning

Lysande ytor sprider ljuset på ett diffust sätt som ger upphov till ett mjukt ljus i rummet. Belysning med riktat ljus framhäver i stället former, material och texturer på ett tredimensionellt sätt med hårda skuggor.

Armaturer

Lysande ytor sprider ljuset på ett diffust sätt som ger upphov till ett mjukt ljus i rummet.

Belysning

Belysning med riktat ljus framhäver i stället former, material och texturer på ett tredimensionellt sätt med hårda skuggor.

Ljus och material: Bakgrundsbelysning

Bakgrundsbelysta textilier tycks lysa av sig själva. Vävstrukturen framträder tydligt och tyget förefaller genomsläppligt. Om höga luminanser används bakom fina textilier blir dessa svåra att se, eftersom ljuset bländar och försvårar urskiljningen av detaljerna.

Ljus och material: Dold belysning

Vid belysning med släpljus framhävs draperingen genom ljusets och skuggornas spel och materialet förefaller mer massivt. Det dolda ljuset i taket skapar en stark gradering av belysningsstyrkan och låter draperiet se mindre likformigt ut än i en yttäckande bakgrundsbelysning.

Ljus och material: Wallwashing

Med wallwashing får draperiet en jämn belysning och skuggorna skapar ett tredimensionellt intryck.

Siluett

Föremål framför en lysande yta ser ofta tvådimensionella ut, eftersom de endast avtecknas som siluetter. I en sådan situation kan en extra belysning ovanifrån eller från sidan göra objektet mer modellerat. Dessutom skapas därigenom en skugga som visuellt binder föremålet starkare till bakgrunden.

Siluett med extra belysning

Föremål framför en lysande yta ser ofta tvådimensionella ut, eftersom de endast avtecknas som siluetter. I en sådan situation kan en extra belysning ovanifrån eller från sidan göra objektet mer modellerat. Dessutom skapas därigenom en skugga som visuellt binder föremålet starkare till bakgrunden.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring