Rådgivning - Planeringsexempel Inomhus - Fyrkantig och rund

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Fyrkantig och rund

Med ljus kan geometrier hos fyrkantiga eller runda rum och objekt tolkas på mycket olika sätt. Allt från enhetliga till uttrycksfulla koncept kan användas. Med ljus och skuggor kan formernas tredimensionalitet tonas ned, markeras eller överdrivas för en ljussättning. Wallwashers ger en mycket god jämnhet på plana ytor. För organiska former används därför bredstrålande ljusfördelningar. Smalstrålande armaturer gör det möjligt att använda ljuskäglorna som medel för att skapa konturer.

Fyrkantig: Jämnt ljus för Kubus

Släta ytor är enklare att se om ljuset har en jämn fördelning. Den likformiga belysningen i det vertikala och horisontella planet gör att väggarna ser släta ut och gör det enklare att uppfatta rummets rätvinkliga och plana struktur. Belysningens jämnhet låter objektet framstå i sin helhet. För den här belysningstillämpningen skapar wallwashers en mycket god likformighet.

Fyrkantig: Oregelbundet ljus

Med ljusmönster går det att belysa plana ytor så att de ger intryck av en välvning. Ett vågformigt förlopp av ljus och mörker på en vägg kan väcka ett sådant intryck.

Rund: Likformigt ljus

Om en cylinder belyses med mycket jämnt fördelat ljus försvinner dess tredimensionalitet.

Rund: Oregelbundet ljus

Om man vill att runda objekt ska framstå mer tredimensionella rekommenderas exempelvis en belysning från två håll där ljusintensitetens gradient understryker formen.

Rund: Framhävning av form med ljus

För att förtydliga den organiska strukturen framhäver accentbelysningen skulpturens konturer och böjda ytor med hjälp av skuggor. Det gör det enklare att visuellt uppfatta objektet. Eftersom enbart skulpturen belyses läggs den visuella tyngdpunkten på den amorfa formen samtidigt som den rätvinkliga konstruktionen hamnar i bakgrunden. Strålkastarnas smala spridningsvinkel förhindrar bländning i rummet även vid växlande betraktelsepositioner och säkerställer därmed en god visuell komfort.

Rund: Variation av form med ljus: Ljusscen 1

Här sätter strålkastare accenter på delar av helhetsformen för att framhäva enskilda böjningar. Möjligheten att uppfatta hela formen står tillbaka till förmån för accentueringar av vissa delar.

Rund: Variation av form med ljus: Ljusscen 2

Då vissa detaljer framhävs på ett överdrivet sätt uppstår en dramatisk ljussättning.

Rund: Variation av form med ljus: Ljusscen 3

En yttäckande belysning av komplexa former presenterar objektet som en helhet, men minskar samtidigt modelleringen. Den lägre kontrasten mellan ljus och skuggor på objektet gör att den inte upplevs så spännande som när det belyses med riktat accentljus. Det gör att betraktaren har svårt att uppfatta formernas linjer. En jämn belysning med bred spridningsvinkel kräver delvis okonventionella armaturpositioner, till exempel på sidan eller på golvet, för att utesluta skuggor på undersidan. Men det leder å andra sidan till att betraktaren själv orsakar skuggor när han eller hon står framför objektet. Dessutom kan bländning uppstå.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring