Förgrund och bakgrund

Intrycket av närhet och djup kan stärkas eller försvagas med ljus. Ljusa objekt drar uppmärksamheten till sig och tycks vara närmare än obelysta objekt. Det perspektivistiska intrycket av utrymmen kan formas genom ljusets fördelning på förgrunden, mitten och bakgrunden. Strålkastare accentuerar skulpturen i förgrunden. I mitten belyses träden av washers. Den jämna, vertikala belysningen av byggnaden i bakgrunden sker med wallwashers.

Förgrund, mitt och bakgrund

Ett balanserat perspektiv uppstår när element i förgrunden ljussätts med ljus som sträcker sig till bakgrunden. En gradering med avtagande ljusintensitet kan ytterligare förstärka denna djupverkan.

Förgrund och mitt

Belysningens koncentration på förgrunden och mitten tonar ned djupet och flyttar uppmärksamhetens fokus framåt.

Förgrund och bakgrund

För att skapa djup räcker det med en ljus förgrund och en synlig bakgrund. Det mörka mittpartiet utgör en tydlig separering mellan den främre och bakre bildrymden. Fasadbelysningen gör att träden avtecknas som siluetter.

Förgrund

Accenten på skulpturen leder blicken mot förgrunden och lämnar bildytorna längre bak i mörker.

Mitt

Genom att endast träden belyses framstår utrymmet större än om fokuseringen ligger på förgrunden. Eftersom endast ett bildplan syns saknar situationen djup.

Bakgrund

Koncentrationen på fasadbelysningen betonar det bakre bildplanet och ger en vink om trädgårdens storlek. Den yttäckande belysningen av bakgrunden gör att de främre objekten framstår som siluetter.

ERCO nyhetsbrev - inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring
Det elektroniska nyhetsbrevet Lichtbericht informerar dig om nyheter från ERCOs värld per e-post; aktuellt, regelbundet och bekvämt. Vi håller dig uppdaterad om evenemang, utmärkelser, nya rön om ljus, projektrapporter, produktnyheter och reportage från ljus- och arkitekturbranschen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan avslutas när som helst.