Guide - Planningsvoorbeelden Buitenverlichting - Ruimtepatroon en lichtpatroon

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Ruimtepatroon en lichtpatroon

Ruimtelijke patronen dienen als uitgangspunt, om geometrisch met licht op de architectuur te reageren. Uit markante ruimtelijke patronen is vaak duidelijke informatie over de verlichting te verkrijgen. Neutrale oppervlakken en structuren openen daarentegen grotere speelruimtes, om met lichtpatronen te werken.

Façade 1 met regelmatig lichtpatroon

Bij architecturen met regelmatige structuren kunnen twee fundamentele verlichtingstypen worden gebruikt. Aan de ene kant is er de taak, om met licht het ruimtelijke patroon te versterken. Uplights markeren daarvoor de assen van de façade en bolderarmaturen nemen met hun vorm en de lichtverdeling het raster van de buiteninstallatie over.

Façade 1 met neutraal lichtpatroon

Aan de andere kant kan men met een neutraal lichtpatroon, zoals een gelijkmatige façade-washing, het ruimtelijke patroon als zodanig laten bestaan, zonder een duidelijk patroon van licht toe te voegen.

Façade 2 met neutraal lichtpatroon

Het is mogelijk, om met een neutrale verlichting een antwoord te geven op de reeds bijzonder duidelijk gevormde façade-onderverdelingen. Hiervoor zijn wallwashers met hun gelijkmatige lichtsterkteverdeling geschikt.

Façade 2 met complex lichtpatroon

Bij individuele lichtoplossingen kan men echter ook een in het ruimtelijke patroon geïntegreerde verlichting ontwikkelen, die het mogelijk maakt, om de verdeling direct met licht te traceren.

Façade 3 met neutraal lichtpatroon

De homogene structuur van een vlak kan met een vergelijkbaar sober lichtpatroon in relatie worden geplaatst, om de eigenheid van de architectuur te volgen en het karakter van dag en nacht gelijk te houden. Een gelijkmatige, vlakke verlichting met wallwashers is hierbij een mogelijkheid.

Façade 3 met eigen lichtpatroon 1

Als men de neutrale ondergrond als canvas beschouwt, om met lichtpatronen vorm te geven, dan verandert het karakter van een vlak, aangezien het licht dan het dominante vormgevingsmiddel wordt. De bandbreedte strekt zich daarbij uit van de een gelijkmatige onderverdeling met lichtbundels tot vrije lichtpatronen op basis van projectie.

Façade 3 met eigen lichtpatroon 2

Als men de neutrale ondergrond als canvas beschouwt, om met lichtpatronen vorm te geven, dan verandert het karakter van een vlak, aangezien het licht dan het dominante vormgevingsmiddel wordt. De bandbreedte strekt zich daarbij uit van de een gelijkmatige onderverdeling met lichtbundels tot vrije lichtpatronen op basis van projectie.

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming