Rådgivning - Planeringsexempel Utomhus - Rumsmönster och ljusmönster

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Rumsmönster och ljusmönster

Rumsmönster fungerar som utgångspunkt för ljusets geometriska anpassning till arkitekturen. Markanta rumsmönster innebär ofta tydliga riktlinjer för belysningen. Neutrala ytor och strukturer ger å andra sidan större spelrum för arbetet med ljusmönstren.

Fasad 1 med regelbundet ljusmönster

Arkitekturer med regelbundna strukturer medger två grundläggande belysningstyper. Å ena sidan ansatsen att förstärka rumsmönstret med ljus. Uplights markerar fasadens axlar och pollararmaturer ansluter till utomhusanläggningens struktur.

Fasad 1 med neutralt ljusmönster

Å andra sidan kan man lämna rumsmönstret som det är med ett neutralt ljusmönster, som exempelvis en jämn och bred fasadbelysning, utan att tillföra ett utpräglat mönster av ljus.

Fasad 2 med neutralt ljusmönster

En neutral belysning passar till en fasadindelning som redan har utpräglade former. För detta ändamål lämpar sig wallwashers som fördelar ljuset jämnt.

Fasad 2 med komplext ljusmönster

Vid individuella ljuslösningar går det även att utveckla en belysning som integreras i rumsmönstret. Därmed öppnas en möjlighet att låta ljuset exakt följa indelningen.

Fasad 3 med neutralt ljusmönster

En yta med homogen struktur kan belysas med ett liknande enkelt ljusmönster. Därmed följer ljuset arkitekturens karaktär och stämningarna under dag- och nattetid. Ett alternativ är en jämn, yttäckande belysning med wallwashers.

Fasad 3 med eget ljusmönster 1

Om den neutrala bakgrunden uppfattas som en projektionsduk som kan förses med ljusmönster förändras ytans karaktär, eftersom ljuset blir det dominerande stilelementet. Allt från en jämn och rytmisk indelning med ljuskäglor till fria ljusmönster på basis av projektioner kan användas.

Fasad 3 med eget ljusmönster 2

Om den neutrala bakgrunden uppfattas som en projektionsduk som kan förses med ljusmönster förändras ytans karaktär, eftersom ljuset blir det dominerande stilelementet. Allt från en jämn och rytmisk indelning med ljuskäglor till fria ljusmönster på basis av projektioner kan användas.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring