Guide - Planningsvoorbeelden Buitenverlichting - Breedte en focus

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Breedte en focus

Door het lichtconcept en met behulp van smal of breed stralende armaturen kunnen ruimten als breed of gefocust worden geïnterpreteerd. Deze opzet richt zich in eerste instantie op de vorming van de ruimte. Hij kan echter ook bijdragen aan de oriëntatie en een betere waarneming. In de vloer ingebouwde wallwashers verlichten de façade en de muur van het park. Bolderarmaturen met een brede lichtverdeling zorgen voor de basisverlichting van het plein. De gefocuste verlichting baseert zich op accenten voor wegen en doorgangen met smal stralende bolderarmaturen, schijnwerpers en downlights.

Breedte: scène 1

De brede indruk van de ruimte wordt opgebouwd door de verlichting van het plein, de bomen en de façade en door het verlichten van de muur op de achtergrond. De gelijkmatige lichtsterkteverdeling op het horizontale en op het verticale vlak versterken deze sfeer. De verlichting van de boomkruinen laat daarnaast nog de dimensie van de hoogte als aspect van de breedte tot zijn recht komen.

Breedte: scène 2

De vlakke verticale verlichting levert een belangrijke bijdrage, om de dimensie van ruimtebegrenzende vlakken aan te geven en ze als medium voor het creëren van breedte in te zetten. De uniforme lichtsterkteverdeling helpt om de vlakken in hun totaliteit waar te nemen.

Focus: scène 1

Smal begrensde lichtbundels in duidelijk contrast tot de omgeving leggen accenten en richten de blik op belangrijke punten. De weg verkrijgt op deze manier door de verlichting een belangrijkere betekenis dan het totale voorterrein. Ook bij het gebouw en de muur verplaatst de interesse zich door dezelfde verlichtingsprincipes ten gunste van de ingang respectievelijk de doorgang.

Focus: scène 2

Een uitsluitend gefocuste verlichting genereert plekken met een hoge concentratie. Daarmee gaat er echter ook breedte verloren. Dit kan de oriëntatie in gevaar brengen, wanneer punten alleen los van elkaar tevoorschijn komen en verbindingen onduidelijk worden.

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming