Rådgivning - Planeringsexempel Utomhus - Avstånd och fokus

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Avstånd och fokus

Ljuskonceptet i kombination med bredstrålande eller smalstrålande armaturer gör att platser uppfattas som vidsträckta eller fokuserade. Denna ansats används främst för rumsbildning. Men den kan även underlätta orienteringen och bidra till bättre varseblivning. Wallwashers som är monterade i marken belyser fasaden och muren i parken. Pollararmaturer med bred ljusfördelning ger platsen en grundbelysning. Den fokuserade belysningen baseras på accenter för gångvägar och passager med smalstrålande pollararmatur, strålkastare och downlights.

Vidsträckt: Ljusscen 1

Det vidsträckta rumsintrycket bildas genom belysningen av platsen, träden och fasaden samt genom ljussättningen av muren i bakgrunden. Den jämna fördelningen av ljuset på horisontella och vertikala element förstärker denna atmosfär. Belysningen av trädkronorna skapar dessutom en höjdkänsla som komplement till den vidsträckta känslan.

Vidsträckt: Ljusscen 2

Den yttäckande vertikala belysningen har en viktig funktion genom att den antyder de rumsbegränsande ytornas dimensioner och låter dem komplettera den vidsträckta känslan. Den likformiga fördelningen av ljuset bidrar till att ytorna kan uppfattas i sin helhet.

Fokus: Ljusscen 1

Snävt begränsade ljuskäglor som skapar en markant ljuskontrast mot omgivningen sätter accenter och leder blicken mot viktiga punkter. På det viset får gångvägen tack vare belysningen större betydelse än hela platsen i förgrunden. Samma belysningsprincip gör att intresset fokuseras på ingången respektive genomgången i byggnaden och muren.

Fokus: Ljusscen 2

En helt fokuserad belysning ger upphov till starkt koncentrerade platser. Men samtidigt går den vidsträckta känslan förlorad. Detta kan försvåra orienteringen om punkterna förefaller lösryckta från varandra utan tydliga förbindelser.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring