Guide - Vormgeven met licht - Ruimten verbinden

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Ruimten verbinden

Met licht de overgangen van binnen en buiten interpreteren

De combinatie van ruimtes laat complexe architecturen ontstaan. Licht interpreteert deze in hun structuur en richting. Gerichte verlichting maakt inkijkjes mogelijk en genereert diepte in de ruimte. Het rekening houden met materiaaleigenschappen in combinatie met de juiste verlichtingssterkte, lichtkleur en lichtverdeling zijn belangrijke aspecten bij het ontwerp.

Binnenruimte - binnenruimte

De heldere achtergrond verleent de ruimte diepte en versterkt het ruimteperspectief. Verlichte objecten op de achtergrond zorgen voor een vergelijkbare werking. Als het zwaartepunt van het verlichtingsniveau van de achterste naar de voorste ruimtelijke zone wordt gehaald, wordt de focus van de aandacht naar de voorgrond verlegd.
Licht maakt vlakken of objecten zichtbaar en laat ze tot aandachtspunten worden. Donkere ruimtelijke zones laten ruimtelijke grenzen verdwijnen. Ze doen hun werk op de achtergrond. Door een gedifferentieerde ruimteverlichting wordt de hiërarchie van de ruimtelijke waarneming mogelijk gemaakt. De verlichting van verticale vlakken is voor de planning van bijzonder belang voor de vormgeving, omdat er door het ruimtelijke perspectief een grotere werking wordt bereikt dan bij horizontale vlakken.

Binnenruimte - buitenruimte

Een hoog verlichtingsniveau in de binnenruimte en een donkere buitenruimte genereren een sterke spiegeling op het niveau van de façade. De binnenruimte lijkt zich in de buitenruimte visueel door spiegeling te verdubbelen. Objecten in de buitenruimte zijn niet herkenbaar. Met een afnemend verlichtingsniveau in de binnenruimte en een hogere luminantie in de buitenruimte wordt het spiegeleffect kleiner en worden objecten in de buitenruimte waarneembaar.
Het spiegeleffect van glas wordt geringer, naarmate de luminantie voor kleiner is en de luminantie achter het glas hoger is. Goed afgeschermde armaturen voor het glas genereren een geringe spiegeling. Een laag verlichtingsniveau in de binnenruimte ondersteunt de waarneming van de buitenruimte. Bij het richten van armaturen in de buitenruimte moet een directe verblinding voor de binnenruimte worden vermeden.

Buitenruimte - binnenruimte

Het hoge verlichtingsniveau van het daglicht zorgt voor een sterk spiegeleffect op het glas. Objecten in de binnenruimte worden niet waarneembaar. Met een afnemend verlichtingsniveau in de buitenruimte wordt het spiegeleffect kleiner. Verlichte objecten of vlakken in de binnenruimte worden hierdoor zichtbaar. Het glas is niet meer waarneembaar.
Het spiegeleffect van glas wordt geringer, naarmate de luminantie voor kleiner is en de luminantie achter het glas hoger is. Goed afgeschermde en in de architectuur geïntegreerde armaturen voor het glas genereren een geringe spiegeling van de armaturen. Een laag verlichtingsniveau in de binnenruimte genereert 's nachts een diepe ruimtelijke werking. De verlichting van objecten in binnenruimten - zoals bijvoorbeeld etalages - vereisen overdag vanwege het hoge verlichtingsniveau in de buitenruimte een zeer hoge verlichtingssterkte om objecten zichtbaar te maken. Er wordt aanbevolen om de verlichting van de binnenruimte aan het veranderende daglicht aan te passen. Een hoger verlichtingsniveau overdag en een lager niveau 's avonds verminderen de contrasten.

Buitenruimte - buitenruimte

Een heldere achtergrond verleent de ruimte diepte en ondersteunt de definitie van ruimtelijke grenzen. Verlichte objecten op de achtergrond zorgen voor een vergelijkbare werking. Als het zwaartepunt van het verlichtingsniveau van de achterste naar de voorste ruimtelijke zone wordt gehaald, wordt de focus van de aandacht van de achtergrond naar de voorgrond verlegd.
Licht maakt vlakken of objecten zichtbaar en laat ze op de voorgrond treden. Donkere ruimtelijke zones laten ruimtelijke grenzen verdwijnen en bereiken treden qua werking op de achtergrond. Vanwege het lage verlichtingsniveau bij nacht zijn de noodzakelijke verlichtingssterkten lager dan bij de verlichting van binnenruimten.

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming