Guide - Vormgeven met licht - Tekening

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Tekening

Van de schets via het moodboard naar de technische tekening

De schetsmatige uitgangspunten variëren van de eenvoudige schets tot een gedetailleerd en uitgebreid proces, waarbij met een stijgende inspanning ook de verlichte omgeving en met name het lichteffect in toenemende mate gedifferentieerder kunnen worden weergegeven. Perspectivische ruimtelijke weergaven maken de plaatsing van de verlichtingsinstallatie/armatuur in de ruimte aanschouwelijker zichtbaar.

Lichteffecten kunnen grafisch in het eenvoudigste geval door lichtbundels worden aangeduid, die of als omtrek, als kleurige vlakken of in van de ondergrond afwijkende grijstinten zijn aangemaakt. Tekeningen, die op een donkere ondergrond de lichtbundels met lichte kleurpotloden of krijt markeren, bereiken een intensieve verlichtingskracht en zijn in het bijzonder geschikt voor de weergave van nachtelijke buitenruimteverlichting. Bij de visualisering van een totaalconcept kan een bewust vereenvoudigde schets de bereikte lichteffecten pakkender weergeven dan een ogenschijnlijk realiteitsgetrouwe weergave met kunstmatig gestaffelde lichtsterkteniveaus.

De storyboard fungeert met schetsmatige weergaven als een visualisering van de verloop in ruimte en tijd van een lichtenscenering. Het is geschikt voor de scenografische lichtplanning, om de dynamische processen in gebouwen te bekijken. Ze begeven zich bijvoorbeeld buiten de ruimtelijke sequentie tijdens het doorlopen van het bouw, maar ook in de tijdsdimensie gedurende het verloop van de dag in een ruimte.

Het moodboard is een verzameling van beelden, schetsen, materialen, kleuren en begrippen om emoties te beschrijven. Als er voor een lichtenscenering verschillende stemmingen nodig zijn, dan kunnen er door het parallel collages maken voor meerdere thema's uitspraken over contrasten en kleuren voor de verschillende lichtscènes worden gedaan. Staat bij het moodboard in eerste instantie het ongefilterde samenvoegen van beelden in het middelpunt, daarna volgt de beoordeling en verdichting op het analytische niveau.

Technische tekening

Technische tekeningen geven exacte informatie over de aard en opstelling van de ingezette armaturen in het plafondplan en de snede aan. Voor spots kan bijvoorbeeld ook de uitlijning van de armaturen in de tekening worden gedefinieerd. Voor een beter overzicht kunnen alle armaturen met hun armatuursymbolen en eigenschappen in een tabel worden vermeld. Voor de elektroplanning zijn er bovendien gegevens over de stroomkring, schakelaars, druktoetsen en beschermingsgraden nodig.

Diagram

In diagrammen worden bijvoorbeeld de verlichtingssterkte- of luminantieverdeling in ruimtes gedocumenteerd. In de isoluxdiagrammen markeren lijnen gelijke verlichtingssterkten. Isocandeladiagrammen tonen met de lijnen de luminanties aan.

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming