Guide - Vormgeven met licht - Objecten verlichten

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Objecten verlichten

De focus op objecten in de ruimte richten

Licht leidt de blik en richt de aandacht op details. De lichtrichting, verlichtingssterkte en de lichtverdeling bepalen het effect van een object in zijn omgeving.

Lichtrichting


Lichtrichting

Gericht licht van voren zorgt voor een sterke modellering. Bovenlicht genereert een sterke zelfschaduw op het object. Licht van achteren tekent het silhouet na. Hoe steiler het licht valt, hoe sterker is het schaduweffect.

Hoe steiler het licht valt, hoe sterker is het schaduweffect. De verlichting van objecten kan met een lichtrichting van 5° tot 45° uit de loodlijn plaatsvinden. De optimale lichtrichting voor de verlichting van objecten ligt bij 30°. Sterke reflecties of ongewenste schaduwen worden vermeden.

Accentuerende verlichting voor de modellering van objecten wordt ingezet in
- musea
- tentoonstellingen
- showrooms

Voorkeursarmatuurgroepen
- spots
- breedstralers

Lichtrichtingen combineren

Een enkel accentlicht genereert een krachtige schaduw op het object. De combinatie van verschillende lichtrichtingen compenseert krachtige licht-donker-contrasten. Een krachtig accentlicht vanaf één zijde verleent het object een hoofdrichting. De aanvulling van het gericht licht van voren met een verlichting van achteren maakt structuren aan de achterzijde zichtbaar. Diffuus licht van boven laat het object minder plastisch lijken dan bij gericht accentlicht.
Door een accentlicht maken objecten een zeer plastische indruk. Het gebruik van verschillende spots vermindert de licht-donker-contrasten op het object. Structuren worden daardoor beter leesbaar. Een even krachtige verlichting vanaf verschillende zijden genereert een geringe plasticiteit. De differentiatie van de verlichtingssterkte in een intensief hoofdlicht, een geringer invullicht en een beetje tegenlicht genereert een uitgebalanceerd effect. Dit verlichtingsconcept geeft objecten een plastisch effect en waarborgt de goede leesbaarheid van overschaduwde gebieden. Met het hoofdlicht kan een belangrijk gebied worden benadrukt. Als objecten van alle zijden worden bekeken, helpt het tegenlicht om structuren aan de achterzijde van het object beter te herkennen. Diffuus licht - bijv. van een verlicht plafond - kan ook krachtige licht-donker-contrasten van een accentlicht compenseren en objecten een zachtere indruk laten maken. De exclusieve verlichting met niet-gericht, diffuus licht genereert nauwelijks schaduwen en leidt tot een geringe plasticiteit.

Het hoofdlicht valt zijdelings van voren op het object. Het invullicht komt ook van voren vanaf de tegenoverliggende zijde. Het tegenlicht schijnt van achteren op het object. De optimale richthoek tot de loodlijn licht voor objecten bij 30°. Sterke reflecties of ongewenste schaduwen worden vermeden.

Accentuerende verlichting voor de modellering van objecten met een combinatie van lichtrichtingen wordt ingezet in
- musea
- tentoonstellingen
- showrooms

Voorkeursarmatuurgroepen
- spots
- breedstralers

Lichtverdeling variëren

Smal stralende spots accenturen het object en halen het uit de omgeving naar de voorgrond. Met een sculptuurlens wordt de lichtbundel uitgebreid tot een ovaal. Floodlenzen spreiden de smalle lichtbundel uiteen en creëren een zachte lichtsterktegradiënt.
Hoe smaller de lichtbundel is, die op het object valt, hoe sterker is het effect. Sculptuurlenzen zijn bijzonder geschikt om objecten over de volledige hoogte aan te stralen. Floodlenzen verlichten met de brede lichtbundel de omgeving sterker en presenteren het object in de ruimtelijke samenhang.

Accentuerende verlichting voor de modellering van objecten wordt ingezet in
- musea
- tentoonstellingen
- showrooms

Voorkeursarmatuurgroepen
- spots met onderdelen

Object benadrukken

Contrast

 

De objecten en de wand verkrijgen een basisverlichting door wallwashers. Lichtbundels van afzonderlijke spots beklemtonen de objecten. Een hoog contrast vergroot de accentuering.
Bij een verlichtingscontrast van 1:2 van de omgeving ten opzichte van het object is een contrast vrijwel niet waar te nemen. Bij een verhouding van 1:5 wordt een minimaal contrast tussen primaire en secundaire aandachtspunten opgebouwd. Een contrast van 1:10 laat het onderscheid zeer duidelijk naar voren komen. Een contrast van 1:100 haalt het object zeer sterk los van de omgeving en er kan een ongewenste opdeling van de wand optreden.

Accentuerende verlichting van objecten op wanden wordt ingezet in
- musea
- tentoonstellingen
- beursstands
- showrooms

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming