Rådgivning - Gestaltning med ljus - Belysa objekt

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Belysa objekt

Fokus på objekt i rummet

Ljus leder blicken och riktar uppmärksamheten mot detaljer. Ljusriktningen, belysningsstyrkan och ljusfördelningen bestämmer vilken effekt ett objekt får i sin omgivning.

Ljusriktning


Ljusriktning

Riktat ljus framifrån ger en stark modellering. Ljus ovanifrån ger upphov till en markant egenskugga på objektet. Ljus bakifrån skapar en siluett. Ju brantare ljuset faller, desto starkare blir skuggeffekten.

Ju brantare ljuset faller, desto starkare blir skuggeffekten. Belysningen av objekt kan ske med en infallsvinkel på mellan 5° och 45° i förhållande till det lodräta planet. Den optimala ljusriktningen för belysning av objekt är 30°. Därmed undviks starka reflexer och oönskade skuggor.

Accentuerande belysning för modellering av objekt används i
- museer
- utställningar
- affärslokaler

Rekommenderade armaturgrupper
- strålkastare
- washers

Kombinera ljusriktning

Ett ensamt accentljus skapar en stark skugga på objektet. En kombination av olika ljusriktningar jämnar ut starka kontraster mellan ljust och mörkt. Ett starkt accentljus från ena sidan ger objektet en huvudriktning. Då det riktade ljuset framifrån kompletteras med belysning bakifrån blir strukturerna på baksidan synliga. Diffust ljus ovanifrån gör att objektet förefaller mindre tredimensionellt än i riktat accentljus.
Accentljus gör att objekt förefaller tredimensionella. Då flera strålkastare används minskas kontrasten mellan ljust och mörkt på objektet. Därigenom är strukturerna enklare att uppfatta. En lika stark belysning från olika håll skapar ett mindre intryck av tredimensionalitet. Då belysningsstyrkan differentieras i ett intensivt huvudljus, ett svagare kompletteringsljus och lite motljus uppstår en väl balanserad effekt. Detta belysningskoncept gör att objekten förefaller tredimensionella och gör det enkelt att uppfatta skuggade delar. Med huvudljuset kan en viktig del framhävas. Då objekt kan beskådas från alla håll hjälper motljuset betraktaren att se strukturerna på objektets baksida. Diffust ljus - till exempel från ett ljustak - kan också mjuka upp starka kontraster mellan ljust och mörkt som orsakas av ett accentljus. Belysning som uteslutande kommer från oriktat, diffust ljus ger nästan inte upphov till några skuggor alls och leder till en svag tredimensionalitet.

Huvudljuset träffar objektet snett framifrån. Även kompletteringsljuset kommer framifrån, från den motsatta sidan. Motljuset träffar objektet bakifrån. Den optimala inställningsvinkeln i förhållande till det lodräta planet är 30° för objekt. Därmed undviks starka reflexer och oönskade skuggor.

Accentuerande belysning för modellering av objekt med blandade ljusriktningar används i
- museer
- utställningar
- affärslokaler

Rekommenderade armaturgrupper
- strålkastare
- washers

Variera ljusfördelningen

Smalstrålande strålkastare accentuerar objektet och lyfter fram det ur omgivningen. Med en skulpturlins utvidgas ljuskäglan till en oval. Flood-linser sprider ut den smala ljuskäglan och skapar mjuka gradienter i ljusintensiteten.
Ju smalare den ljuskägla som faller på objektet är, desto starkare är effekten. Skulpturlinser är framför allt lämpliga för att belysa objekt över hela deras höjd. Flood-linser lyser upp omgivningen starkare med sin breda ljuskägla och presenterar därmed objektet i sitt sammanhang i rummet.

Accentuerande belysning för modellering av objekt används i
- museer
- utställningar
- affärslokaler

Rekommenderade armaturgrupper
- strålkastare med tillbehör

Betona objekt

Ljuskontrast

 

Objekten och väggen får en grundbelysning från wallwashers. Objekten framhävs av ljuskäglor från enskilda strålkastare. Accentueringen förstärks om ljuskontrasten är hög.
Om belysningskontrasten i omgivningen runt objektet är 1:2 går det nästan inte att uppfatta kontrasten. Vid förhållandet 1:5 skapas en minsta ljuskontrast mellan primära och sekundära blickfång. Vid en kontrast på 1:10 är skillnaden mycket tydlig. En ljuskontrast på 1:100 frigör objektet i mycket hög grad från sin omgivning och det kan även uppstå en oavsiktlig upplösning av väggen.

Accentuerande belysning av objekt på väggar används i
- museer
- utställningar
- mässmontrar
- affärslokaler

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring