Guide - Vormgeven met licht - Binnenruimte verlichten

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Binnenruimte verlichten

Met licht ruimte indelen en architectuurelementen accentueren

Licht kan het uiterlijk van een ruimte veranderen, zonder deze fysiek te veranderen. Licht leidt de blik, stuurt de waarneming en richt de aandacht op details. Ruimtes kunnen door licht worden ingedeeld en geïnterpreteerd, om gebieden te benadrukken of verbindingen tussen buiten en binnen te maken. Lichtverdeling en verlichtingsniveau hebben een beslissende invloed op de waarneming van de architectuur.

Functionele zones opbouwen

Afzonderlijke functiezones in de ruimte zoals verkeersvlakken, gebruiksruimten en expositievlakken kunnen door licht naar voren worden gehaald. Gezoneerde verlichting met begrensde lichtbundels scheidt bereiken visueel van elkaar. Verschillende verlichtingssterkten vormen een waarnemingshiërarchie en leiden de blik. De differentiatie van lichtkleuren schept contrasten en benadrukt afzonderlijke zones.
De gedifferentieerde verlichting van functiezones deelt de ruimte in en verbetert de oriëntatie. Met smalle lichtbundels en sterke contrasten worden ruimtebereik van elkaar afgegrensd. Harde contrasten van de afzonderlijke zones tot de omgeving maken deze los uit hun ruimtelijke samenhang. Grote, zeer gelijkmatig verlichte vlakken kunnen zonder indeling monotoon lijken. Een geringe algemene verlichting vormt het uitgangspunt om accenten te plaatsen. Met lichtregelsystemen kunnen functiezones voor verschillend gebruik worden aangepast.

Ruimtegrenzen definiëren

De vloerverlichting haalt objecten en begaanbare vlakken naar voren. De verticale ruimtegrenzen worden door de verlichting van het wandoppervlak benadrukt. Een uniforme lichtverdeling haalt de wand in zijn geheel naar voren. Accentuerend strijklicht daarentegen structureert de wand met lichtpatronen. Lichte wanden genereren een hoog difuus verlichtingsaandeel in de ruimte.

Verticale verlichting richt zich op de vormgeving van de visuele omgeving. Met gedifferentieerde verlichtingssterktes kunnen vlakken in de ruimte in hun waarde worden onderscheiden. Een uniforme verlichting van het vlak benadrukt deze als architectuurelement. Een afnemend lichtsterkteverloop op de wand werkt voor de definitie van ruimtelijke vlakken niet zo sterk als een uniforme wallwashing. Lichteffecten door strijklicht halen de textuur van het oppervlak naar voren en worden de dominerende figuur. De indirecte verlichting van het plafond genereert een diffuus licht in de ruimte. Het lichteffect wordt daarbij beïnvloed door de reflectiefactor en de kleur van het oppervlak.

Architectuurelementen benadrukken

Steunen

Wandstructuur

De verlichting van architectuurdetails leidt de aandacht van de totale ruimte naar afzonderlijke bouwdelen. Voor een verlichte wand lijken steunen op silhouetten. Smal stralende downlights beklemtonen de vorm van de steunen. Strijklicht accentueert afzonderlijke elementen of vlakken en haalt de vorm en het oppervlak naar voren.
Ruimtes kunnen door de verlichting van architectuurelementen visueel worden gestructureerd. Door middel van een verschillende verlichtingssterkte wordt een hiërarchische verdeling van een ruimte bereikt. Zeer plastische elementen kunnen bij strijklicht sterke slagschaduwen oproepen.

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming