Guide - Vormgeven met licht - Model

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Model

Werk- en presentatiemodellen voor lichtplanningen

Een belangrijk voordeel van modellen is dat het licht niet alleen wordt weergegeven, maar ook daadwerkelijk werkzaam wordt. Verlichtingseffecten kunnen in hun volle complexiteit worden geobserveerd en worden niet schematisch weergegeven. Een ander voordeel van modellen ligt in de interactie, omdat de toeschouwer onmiddellijk willekeurige kijkrichtingen kan testen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werk- en presentatiemodellen.

Mock-up

Met mock-up bedoelt men het als model bouwen van een ruimtelijke situatie in de verhouding 1:1. Voor alles is een mock-up van de armatuur of het betreffende architectuursegment een optimale basis voor het nemen van een besluit bij de beoordeling van een vervaardigde of in de architectuur geïntegreerde armatuur. Om de inspanning te beperken probeert men bij de mock-up waar mogelijk met een veelzeggende architectuuruitsnede te werken.

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming