Rådgivning - Gestaltning med ljus - Modell

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Modell

Arbets- och presentationsmodeller för ljusplanering

En avgörande fördel med modeller är att ljuset inte bara avbildas, utan även har en verklig effekt. Belysningseffekterna kan studeras i hela sin komplexitet i stället för att endast återges schematiskt. En annan fördel med modeller ligger i interaktionen, eftersom betraktaren omedelbart kan prova valfria perspektiv. Man skiljer mellan arbets- och presentationsmodeller.

Mock-up

En mock-up är en modell av en rumssituation i skalan 1:1. Vid bedömning av egenutvecklade eller arkitekturintegrerade armaturer bildar en mock-up av armaturerna eller de berörda arkitekturdetaljerna ett mycket bra beslutsunderlag. För att begränsa arbetsinsatsen försöker man i möjligaste mån skapa en mock-up som utgör en representativ del av arkitekturen.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring