Rådgivning - Gestaltning med ljus - Montering

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Montering

Tekniska detaljer för installation av armaturer

Vid montering måste hänsyn tas till både tekniska och estetiska aspekter. Då armaturernas placering bestämts måste ett lämpligt monteringssätt väljas. Downlights kan monteras på olika sätt, som exempelvis infällda, utanpåliggande eller hängande.

Tak

Upphängda tak

I släta, upphängda tak av till exempel gipsskivor kan armaturerna placeras oberoende av föreskrivna takraster. Armaturerna monteras i utskärningar i taket. Eventuellt måste armaturens vikt bäras av egna upphängningsanordningar vid eller i närheten av armaturen. Om taket ska putsas krävs putsringar i armaturöppningarna.

Paneltak

För paneltak och tak med bikakeraster finns inbyggnadskassetter med urtag för montering av downlights. Kassetterna är anpassade till de aktuella rastermåtten så att de fyller ett mellanrum i taket utan att påverka takpaneler som inte får belastas statiskt.

Takkanal

Om ljuskällorna ska integreras osynligt i taket kan armaturerna monteras på en strömskena i en takkanal.

Pendelarmaturer

Armaturer kan hängas upp på olika sätt. Lättare armaturer hängs vanligen i anslutningsledningen. Hos tyngre armaturer tas vikten upp av en separat upphängning. Denna kan bestå av ett extra wireupphäng, men även en styv upphängning i pendelrör där som regel även anslutningsledningen dras kan användas.

Betongtak

För infällning av armaturer i betongtak görs uttag för armaturöppningarna i samband med gjutning av taket. En möjlighet är att montera in färdiga infällningsdosor, vilka också fästes på gjutformen men lämnas kvar i taket. Man måste alltid undersöka om armaturernas planerade placering är lämplig för takets statik, till exempel om vissa monteringsplatser måste undvikas på grund av dolda reglar eller om takets armering ska anpassas till armaturernas placering.

Vägg

Armaturer kan monteras utanpåliggande eller infällda i väggen. Infälld montering kan ske både i betongväggar och i ihåliga väggar.

Golv

För montering i golv och mark finns infällda och utanpåliggande armaturer. För golvinfällning krävs trampsäkra armaturskydd och skydd mot inträngande fukt. Utomhus kan även pollararmaturer och stolparmaturer användas.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring