Guide - Vormgeven met licht - Simulatie

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Simulatie

Ruimtelijk licht weergeven en analyseren

Simulatieprogramma's geven met ruimtelijke weergaven niet alleen de weergave van verlichtingssterktes met diagrammen aan, maar brengen ook een visuele indruk van het lichtconcept over. In tegenstelling tot de tekening kan de computergrafiek objectieve informatie aanbieden, omdat deze op concrete berekeningen is gebaseerd.

Kwalitatieve simulatie

De lichtsimulatie voor kwalitatieve presentaties legt de focus op de sfeer van ruimtes. Met een ruimtelijk perspectief kan een aanschouwelijke indruk voor de presentatie van verlichtingsontwerpen worden bereikt. De mate van detaillering kan fotorealistische proporties aannemen.

Kwantitatieve simulatie

De kwantitatieve simulatie dient voor de analyse van lichtplanningen. Deze berekent fysiek correcte getalwaarden voor gedefinieerde kijktaken. De in de normen vastgelegde vereisten zoals gelijkmatigheid van de verdeling van de verlichtingssterkte kunnen aan de hand van de simulatie worden gecontroleerd. Ter verduidelijking dienen ook weergaven in valse kleuren, waaraan de desbetreffende waardebereiken kunnen worden afgelezen van een kleurenscala.

Animatie

Een animatie voegt door simulatie gegenereerde afzonderlijke beelden samen tot een film. Deze is bij uitstek geschikt, om dynamische lichtensceneringen weer te geven. Al even eenvoudig kunnen met bijbehorende programma's animaties worden gegenereerd, waarin of het cameraperspectief constant is en de verlichting wijzigt, of waarbij de camera beweegt bij een gelijk blijvende verlichting. Animaties, waarin zowel de verlichting als de cameralocatie veranderen, houden een aanzienlijk grotere opgave in, omdat dan of ieder afzonderlijk beeld van de film opnieuw moet worden berekend of dat er speciale processen voor video-nabewerking moeten worden gebruikt.

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming