Rådgivning - Innerbelysning - Tak

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Tak

Betoning av takhöjd genom belysning av taket

Vid takbelysning belyses antingen själva taket eller så används taket som reflektor för allmänbelysning. Taket belyses framför allt om det har ett eget informationsvärde i form av målningar eller arkitektoniska strukturer. Belysning av taket för indirekt allmänbelysning kräver en hög reflexionsfaktor. Observera att taket på det här viset blir den ljusaste ytan i rummet och därmed lyfts fram.

Tak plant

Armaturer som används för bred belysning av taket kan monteras hängande från taket eller på väggarna. Ljussystem är självständiga arkitekturdetaljer i form av linjära armaturer. Tak-washers underordnas däremot arkitekturen. Ljussystem sprider ett diffust ljus med liten briljans.
Vilken typ av armaturer som väljs beror på förhållandet mellan rummets storlek och takhöjden. I rum med stor golvyta och låg takhöjd är en jämn belysning av taket från ljussystem lämplig. Tak-washers har en asymmetrisk ljusfördelning och kräver därför ett större avstånd till taket.

En förutsättning för en god takbelysning är tillräcklig takhöjd så att en jämn ljusfördelning kan uppnås. Tak-washers ska monteras ovanför ögonhöjd. Avståndet till taket beror på vilken jämnhet som krävs, men bör vara minst 0,8 meter.

Bredstrålande takbelysning för
- kontor
- historiska byggnader
- kyrkor
- teatrar
- gallerior

Rekommenderade armaturgrupper
- tak-washers
- uplights
- ljussystem

Bärande struktur

Armaturerna som belyser den bärande konstruktionen kan monteras på själva konstruktionen, hänga ned från taket eller monteras på väggarna. En bredstrålande belysning framhäver hela takytan. Smalstrålande armaturer accentuerar främst den bärande konstruktionen.
Vilken typ av armaturer som bör väljas beror på den bärande konstruktionens storlek och proportioner. Strålkastare kan även monteras direkt på den bärande konstruktionens delar. Ljussystem ska placeras med hänsyn till den bärande konstruktionen. Tak-washers har en asymmetrisk ljusfördelning och kräver därför ett större avstånd till taket.

Indirekt belysning för
- historiska byggnader
- kyrkor
- teatrar
- gallerior

Rekommenderade armaturgrupper
- strålkastare
- ljussystem
- tak-washers

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring