Guide - Binnenruimteverlichting - Basisverlichting

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Basisverlichting

Licht om te zien mogelijk maken

De basisverlichting met brede lichtverdeling maakt oriëntatie en waarneming mogelijk op het horizontale vlak. Als directe of indirecte verlichting schept deze een gericht respectievelijk diffuus licht om werkplekken of verkeerszones te verlichten.

direct gericht

Een directe, gerichte basisverlichting zorgt voor een gelijkmatige verlichting op de horizontale gebruikshoogte. Hierdoor wordt de oriëntatie en het werken in de ruimte mogelijk. De architectuur wordt zichtbaar.

Het gerichte licht genereert een goede modellering en sprankeling. De uniformiteit op de gebruikshoogte stijgt bij een toenemende hoogte van het vertrek of een bredere stralingshoek. Gericht licht maakt een goede waarneming van vormen en oppervlaktestructuren mogelijk. Het visual comfort neemt met een stijgende cut-off toe. Directe verlichting wordt gekenmerkt door zijn gering stroomverbruik. Bij werkplekken dient men rekening te houden met de verblinding door reflectie.

Direct diffuus

Een directe diffuse basisverlichting zorgt voor een gelijkmatige op een horizontale gebruikshoogte betrekking hebbende verlichting. Hierdoor wordt de oriëntatie en het werken in de ruimte mogelijk. De architectuur wordt zichtbaar.

Direct diffuus licht genereert een zachte verlichting met weinig schaduwen en reflecties. De geringe schaduwopbouw zorgt voor een zwakke modellering. Vormen en oppervlaktestructuren worden slechts weinig benadrukt.

Direct diffuus

Een directe diffuse basisverlichting zorgt voor een gelijkmatige op een horizontale gebruikshoogte betrekking hebbende verlichting. Hierdoor wordt de oriëntatie en het werken in de ruimte mogelijk. De architectuur wordt zichtbaar.
Direct diffuus licht genereert een zachte verlichting met weinig schaduwen en reflecties. De geringe schaduwopbouw zorgt voor een zwakke modellering. Vormen en oppervlaktestructuren worden slechts weinig benadrukt.

Directe, diffuse basisverlichting voor
- oppervlakken
- multifunctionele ruimten
- musea
- tentoonstellingen
- circulatieruimtes

Voorkeursarmatuurgroepen:
- lichtstructuren
- downlights
- wandarmaturen
- verlichte plafonds

Indirect

Een indirecte basisverlichting gebruikt het plafond, een wand of andere vlakken als secundaire reflector. De oplichting van de ruimtebegrenzende vlakken zorgt voor een open indruk van de ruimte.

Het diffuse licht leidt tot minder schaduwvorming en een zwakke modellering. Vormen en oppervlaktestructuren worden slechts weinig benadrukt. Bij uitsluitend indirecte verlichting ontstaat er weinig ruimtelijke differentiatie. In vergelijking met directe verlichting is een wezenlijk hogere lichtstroom nodig, om gelijke verlichtingssterkten op de gebruikshoogte te bereiken. De secundaire reflector moet een hoge reflectiefactor hebben. Directe verblinding en verblinding door reflectie wordt in grote mate vermeden.

Indirect

Een indirecte basisverlichting gebruikt het plafond, een wand of andere vlakken als secundaire reflector. De oplichting van de ruimtebegrenzende vlakken zorgt voor een open indruk van de ruimte.
Het diffuse licht leidt tot minder schaduwvorming en een zwakke modellering. Vormen en oppervlaktestructuren worden slechts weinig benadrukt. Bij uitsluitend indirecte verlichting ontstaat er weinig ruimtelijke differentiatie. In vergelijking met directe verlichting is een wezenlijk hogere lichtstroom nodig, om gelijke verlichtingssterkten op de gebruikshoogte te bereiken. De secundaire reflector moet een hoge reflectiefactor hebben. Directe verblinding en verblinding door reflectie wordt in grote mate vermeden.

De voorwaarde voor een gelijkmatige lichtverdeling is een voldoende hoogte van het vertrek. Indirecte verlichting moet boven ooghoogte worden gemonteerd. De afstand tot het plafond hangt af van de mate van benodigde gelijkmatigheid en moet ten minste 0,8 m bedragen.

Indirecte basisverlichting voor
- oppervlakken
- multifunctionele ruimten
- circulatieruimtes

Voorkeursarmatuurgroepen
- lichtstructuren
- uplights

Direct en indirect

Directe/indirecte basisverlichting betekent een op de horizontale gebruikshoogte betrekking hebbende combinatie van directe en indirecte verlichting. Het plafond of de wand dienen hierbij als reflectievlakken. De oplichting van de ruimtebegrenzende vlakken zorgt voor een open indruk van de ruimte.
De uniformiteit op de gebruikshoogte stijgt bij een toenemende hoogte van het vertrek. Gericht licht maakt een goede waarneming van vormen en oppervlaktestructuren mogelijk. De secundaire reflector moet een hoge reflectiefactor hebben. De uniformiteit op het plafond stijgt bij een toenemende armatuurafstand tot het plafond. Een basisverlichting met fluorescentielampen wordt gekenmerkt door zijn geringe stroomverbruik.

Directe/indirecte basisverlichting voor
- oppervlakken
- multifunctionele ruimten
- circulatieruimtes

Voorkeursarmatuurgroepen:
- lichtstructuren
- pendeldownlights

Projecten van dit Guide-onderwerp

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming