Rådgivning - Innerbelysning - Objekt

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Objekt

Effektfull ljussättning av objekt och bilder

Objekt kan accentueras på ett effektfullt sätt så att de blir attraktiva blickfång. Bildintryck kan förvanskas om man väljer en skarpt avgränsad belysning. Denna dramatiska belysning skiljer sig i hög grad från likformiga och yttäckande belysningslösningar.

Objekt i rummet

Objekt i rummet kan belysas flexibelt med strålkastare eller washers som är monterande på en strömskena. När ett objekt belyses med en strålkastare i blickriktningen blir den modellerande effekten svag. Två strålkastare med spot- eller oval flood-lins från olika håll skapar däremot en väl balanserad, tredimensionell effekt. Strålkastare med ljusfördelningen oval flood är speciellt lämpliga för avlånga objekt som exempelvis statyer.
Strålkastare med bred ljusfördelning visar objektet tillsammans med dess omgivning.
Belysning underifrån ger upphov till en intressant, men kanske även förvanskande effekt, eftersom ljuset kommer från en för betraktaren ovanlig riktning. Här måste en eventuell bländning förebyggas.
Smalstrålande strålkastare sätter accenten på objektet, medan armaturer med bred ljusfördelning presenterar objektet tillsammans med dess omgivning. Den modellerande effekten blir då något svagare.

Belysningen av objekt i rummet kan ske med en infallsvinkel på 30° till 45° i förhållande till det lodräta planet. Ju brantare ljuset faller, desto starkare blir skuggeffekten. Om ljusets infallsvinkel är 30° undviks starka reflexer och oönskade skuggor.

Accentbelysning för
- museer
- utställningar
- mässmontrar
- affärslokaler och representativa utrymmen

Rekommenderade armaturgrupper
- strålkastare
- washers

Objekt på väggen

Objekt på väggen kan belysas på ett flexibelt sätt med strålkastare eller washers monterade på en strömskena.
Strålkastare framhäver tavlan och gör så att omgivningen hamnar i bakgrunden.
Enskilda wallwashers framhäver bilden mer återhållsamt än strålkastare.
Flera wallwashers skapar en jämn belysning av väggen Tavlan framhävs inte.
Konturstrålkastare framhäver tavlan på ett starkt och effektfullt sätt och skapar en dekorativ effekt, eftersom objektet tycks lysa av sig självt.

Belysningen av objekten på väggen kan ske med en infallsvinkel på 30° till 45° i förhållande till det lodräta planet. Ju brantare ljuset faller, desto starkare blir den tredimensionella effekten. Om det finns reflekterande ytor, till exempel i form av oljemålningar eller inglasad grafik, måste ljusets infallsvinkel väljas noggrant så att det inte uppstår störande reflexer ur betraktarens synvinkel. Samtidigt förhindras slagskuggor på bildytorna från ramar och andra föremål.

Accentbelysning för
- museer
- utställningar
- mässmontrar
- affärslokaler och representativa utrymmen

Rekommenderade armaturgrupper
- strålkastare
- wallwashers
- washers

Projekt för detta guidetema

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring