Rådgivning - Innerbelysning - Vägg

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Vägg

Från ljussättning av väggar till vertikala synuppgifter

Väggbelysningen kan fylla en rad olika funktioner. Det kan handla om vertikala synuppgifter på väggen, till exempel i form av informationsbärare som anslagstavlor eller utställningsföremål som tavlor eller varor, liksom arkitektoniska strukturer eller själva väggen. Men väggbelysningen kan även syfta till att presentera väggen i dess funktion som rumsbegränsande yta. Dessutom kan väggbelysning vara ett medel för att skapa indirekt allmänbelysning i rummet.

Vägg 3m

Punktljuskällor

Linjära ljuskällor

En väggbelysning kan bestå av punktformiga eller linjära armaturer. Strålkastar-wallwashers kan anpassas till olika takhöjder på ett flexibelt sätt. Wallwashers utmärker sig genom den jämna fördelningen av ljuset på väggen. Linswallwashers har speciella linsreflektorsystem. Downlight-wallwashers riktar ljuset jämnt fördelat mot väggytan, medan downlighteffekten blir oförändrad i rummet. Linjära ljuskällor för bred väggbelysning med lysrör lyser upp väggen helt jämnt. Med en softec-lins uppnås en extremt jämn belysning av hela väggen, även i det övre området närmast taket. Dold belysning i form av perimeterbelysning sitter direkt på väggen. Denna typ av belysning ger en släpljuseffekt som understryker ytstrukturen. Jämnheten hos den breda väggbelysningen kommer i andra hand.

Vertikal belysning framhäver väggytornas material. Rummet utvidgas visuellt när dess gränser lyses upp. Punktljuskällor gör väggytan mer tredimensionell medan linjära armaturer skapar en högre grad av likformighet.

Belysningskriterier för väggar
- Likformig belysning

Väggavståndet ska vara minst en tredjedel av takhöjden. Som alternativ markeras väggavståndet med en 20-graderslinje som dras från väggens kant mot golvet och upp till taket. Bästa möjliga jämnhet uppnås med ett armaturavstånd som motsvarar väggavståndet. Wallwashers uppnår sin optimala jämnhet först när minst tre armaturer används. En wallwasher som placeras nära ett hörn i rummet bör ligga på 45°-linjen.

Bredstrålande belysning för vertikala ytor på
- museer
- utställningar
- mässmontrar
- affärslokaler och representativa utrymmen

Rekommenderade armaturgrupper
- wallwashers
- downlight-wallwashers
- linswallwashers
- dubbelwallwashers
- perimeterarmaturer

Vägg 5m

Punktljuskällor

Linjära ljuskällor

I rum med högt i tak hamnar armaturerna utanför det direkta synfältet. Ju högre takhöjden är, desto lägre blir ljusintensiteten på väggen vid oförändrad belysning. Wallwashers utmärker sig genom den jämna fördelningen av ljuset på väggen. Linswallwashers har speciella linsreflektorsystem. Linjära ljuskällor för bred väggbelysning med lysrör lyser upp väggen helt jämnt. Med en softec-lins uppnås en extremt jämn belysning av hela väggen, även i det övre området närmast taket. Dold belysning i form av perimeterbelysning sitter direkt på väggen. Denna typ av belysning ger en släpljuseffekt som understryker ytstrukturen. Jämnheten hos den breda väggbelysningen kommer i andra hand.
Vertikal belysning framhäver de rumsbegränsande ytornas material. Rummet utvidgas visuellt när väggytorna lyses upp. Punktljuskällor gör väggytan mer tredimensionell medan linjära armaturer skapar en högre grad av likformighet. Ju högre takhöjden är, desto större måste armaturernas avstånd till väggen vara. Den avtagande genomsnittliga belysningsstyrkan i rum med hög takhöjd kan kompenseras med högre effekt hos ljuskällan och ett större antal armaturer. Wallwashing skapar bara en jämn ljusintensitet på matta ytor.

Belysningskriterier för höga väggar
- Likformig belysning

Vid normal takhöjd motsvarar armaturavståndet väggavståndet. Men om det är högt i tak måste armaturavståndet minskas för att kompensera för den lägre belysningsstyrka som annars uppstår. Väggavståndet markeras med en 20-graderslinje som dras från väggens kant mot golvet och upp till taket. En wallwasher som placeras nära väggens kant bör ligga på 45°-linjen.

Bredstrålande belysning för vertikala ytor på
- museer
- utställningar
- mässmontrar
- affärslokaler och representativa utrymmen

Rekommenderade armaturgrupper
- wallwashers
- downlight-wallwashers
- linswallwashers
- perimeterarmaturer

Vägg med struktur

Punktljuskällor

Linjära ljuskällor

Wallwashing
Punktformiga wallwashers gör att ytstrukturer tydligt framträder. Med linjära ljuskällor upplevs väggytan som jämn och ytstrukturen framhävs endast i mindre grad.
Släpljus-wallwashing
Punktljuskällor med litet väggavstånd, som exempelvis väggarmaturer, skapar ett eget ljusmönster som framhäver strukturen, men utan att tillåta en jämn wallwashing.
Släpljuswallwashers med litet väggavstånd ger strukturen en mycket markant tredimensionalitet och framhäver därigenom de material som använts.

Ju mindre avståndet till väggen är, desto tydligare framträder ytans struktur. Om släpljus används blir väggbelysningens jämnhet betydligt lägre.

Rekommenderade armaturgrupper
- wallwashers
- downlight-wallwashers
- linswallwashers
- perimeterarmaturer

Projekt för detta guidetema

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring