Rådgivning - Innerbelysning - Bruksarea

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Bruksarea

Belysning av en arbetsplats upp till stora rum

Belysning av horisontella ytor är en av de vanligaste belysningstillämpningarna. Inom denna kategori faller de flesta belysningstillämpningar för arbetsplatser och kommunikationsytor som regleras i standarder. Det kan både handla om belysning av arbetsytor eller av själva golvet.

0

För krävande synuppgifter behövs förutom grundbelysning även en kompletterande belysning på arbetsplatsen. Med arbetsplatsarmaturer kan ljuset riktas och anpassas till den aktuella arbetsuppgiften. Ljussystem med lysrör sprider ett diffust ljus. Riktstrålkastare belyser arbetsplatsen med ett accentuerande ljus. Indirekt ljus med uplights ger rummet en allmän grundbelysning.
För att skapa en energieffektiv belysning kan grundbelysningen i rummet vara svagare än belysningen av arbetsytan. En kombinerad belysning med såväl direkta som indirekta inslag ger en god visuell komfort både i rummet och på arbetsytan.
Belysningskriterier för arbetsplatsbelysning
- Belysningsnivå beroende på verksamhet
- Luminansfördelning som förhindrar direkt bländning
- och reflexbländning
- Armaturens avbländningsvinkel och position begränsar bländningen och ökar den visuella komforten
- Armaturvalet bestämmer ljusfärgsnyans och färgåtergivning

Höga luminanser som reflekteras av ytor eller objekt orsakar reflexbländning. Armaturerna får inte placeras i de kritiska områdena. Indirekt belysning med diffust ljus minskar reflexbländningen. Ljuskäglan bör riktas så att det inte bildas skuggor på arbetsytan.

När det gäller arbetsplatsbelysning är de kvantitativa belysningskriterierna centrala. Mindre allmänbelysning och mer lokal arbetsplatsbelysning i kombination med dagsljusstyrning sänker energianvändningen.

Rekommenderade armaturgrupper
- arbetsplatsarmaturer
- ljussystem
- riktstrålkastare

Yta liten

Arbetsytor kan belysas både direkt och indirekt: Downlights och pendel-downlights ger en direkt belysning i rummet. Ljussystem har en diffus ljusfördelning. Uplights belyser rummet indirekt med ett diffust och jämnt ljus.
Direkt riktat ljus ger bättre modellering än indirekt belysning med diffust ljus. En kombinerad belysning med såväl direkta som indirekta inslag ger en god visuell komfort både i rummet och på arbetsytan.
Belysningskriterier för arbetsytor
- Belysningsnivå beroende på verksamhet
- Luminansfördelning som förhindrar direkt bländning och reflexbländning
- Armaturens avbländningsvinkel och position begränsar bländningen och ökar den visuella komforten
- Armaturvalet bestämmer ljusfärgsnyans och färgåtergivning

När det gäller belysning av arbetsytor är de kvantitativa belysningskriterierna centrala.

Tillämpningar
- kontorsarbetsplatser
- möteslokaler
- verkstäder och produktionsytor
- receptioner och entréer

Rekommenderade armaturgrupper
- ljussystem
- downlights
- uplights

Yta stor

Av energiskäl är framför allt direkt belysning med fast monterade downlights lämpligast för stora rum.
Medan downlights används för fast allmänbelysning kan strålkastare användas i utställningslokaler på ett flexibelt sätt. Strålkastare har stor avbländning tack vare sin smalstrålande ljusfördelning. Riktat ljus ger bra modellering.
Belysningskriterier för arbetsytor
- Belysningsnivå beroende på verksamhet
- Luminansfördelning som förhindrar direkt bländning och reflexbländning
- Armaturens avbländningsvinkel och position begränsar bländningen och ökar den visuella komforten
- Armaturvalet bestämmer ljusfärgsnyans och färgåtergivning

När det gäller belysning av arbetsytor är de kvantitativa belysningskriterierna centrala. Här är direkt belysning betydligt mer kostnadseffektiv än indirekt belysning.

Grundbelysning för
- verkstäder och produktionsytor
- museer
- utställningar
- affärslokaler och representativa utrymmen

Rekommenderad armaturgrupp
- downlights

Projekt för detta guidetema

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring