Rådgivning - Utomhusbelysning - Tak

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Vid takbelysning belyses antingen själva taket eller så används taket som reflektor för allmänbelysning. Taket framhävs framför allt om det har arkitektoniska strukturer och därmed ett eget informationsvärde.

Tak plant

Armaturerna för den breda belysningen av taket kan monteras på väggarna eller i marken.
Vilken typ av armaturer som väljs beror på miljön och användningssättet. Tak-washers kräver ett minsta avstånd till taket. Markstrålkastare för belysning av tak får inte installeras på utpräglade kommunikationsytor där de kan blända.

En förutsättning för en god takbelysning är tillräcklig takhöjd så att en jämn ljusfördelning kan uppnås. Tak-washers ska monteras ovanför ögonhöjd. Avståndet till taket beror på vilken jämnhet som krävs, men bör vara minst 0,8 meter.

Bredstrålande takbelysning för
- entréer
- arkader
- gallerior
- atrier
- konsoltak

Rekommenderade armaturgrupper
- tak-washers
- markstrålkastare

Bärande struktur

Armaturerna som belyser den bärande konstruktionen kan monteras på själva konstruktionen, på väggarna eller i marken. En bredstrålande belysning framhäver hela takytan. Smalstrålande armaturer accentuerar främst den bärande konstruktionen.
Vilken typ av armaturer som bör väljas beror på den bärande konstruktionens storlek och proportioner. Strålkastare kan även monteras direkt på den bärande konstruktionens delar. Med washers kan hela den bärande konstruktionen belysas. Markstrålkastare för belysning av bärande konstruktioner får inte installeras på utpräglade kommunikationsytor där de kan blända. Armaturernas placering ska anpassas till den bärande konstruktionen.

Takbelysning för
- entréer
- arkader
- gallerior
- atrier
- konsoltak

Rekommenderade armaturgrupper
- strålkastare
- tak-washers
- infällda markarmaturer

Projekt för detta guidetema

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring