Rådgivning - Utomhusbelysning - Fasad

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Fasad

Bästa möjliga stöd för byggnaders effekt nattetid med ljus

Fasaders utseende bestäms av material och form samt av ljusets riktning och färg. Bilden av en fasad ändras under dagens lopp på grund av ljusriktningen och de varierande andelarna av diffust och direkt ljus. Olika ljusfördelningar och användning av ljusstyrningssystem ger fasader ett eget utseende nattetid. Delar eller sektioner av en fasad kan skiljas ut genom att belysas med olika belysningsstyrkor. Släpljus framhäver fina detaljer i fasaden. Bredstrålande belysning låter fasaderna framträda i sin helhet. Ljuset får inte spridas bredvid eller ovanför fasadytan.

Fasad massiv

Bredstrålande belysning ger en mycket jämn ljusfördelning på fasaden. En ljuslinje markerar byggnadens avslutning mot natthimlen. Uplights ger fasaden en rytmisk indelning. Up-downlights ger upphov till markanta ljuskäglor som skapar grafiska mönster.
Bredstrålande belysning kan göra att fasader upplevs som livlösa. Lägre belysningsstyrka högre upp skapar en kontrastsvag övergång till den mörka natthimlen. Släpljus framhäver materialens ytstrukturer. Ljusförlopp dominerar bilden på ostrukturerade väggar och uppfattas som ett självständigt mönster. Stora och jämna ytor kan struktureras med ljusmönster. Ljuskäglor som inte överensstämmer med den arkitektoniska strukturen upplevs som störande.

Fasadbelysning kan placeras i marken, på stolpar eller på byggnaden. Wallwashers med ett fasadavstånd som motsvarar en tredjedel till halva fasadhöjden ger inga långa slagskuggor. Armaturer som placeras nära fasaden skapar ett släpljus som framhäver ytstrukturerna. Infällda markarmaturer smälter in i arkitekturen. Vegetationen får inte tillåtas växa över armaturerna. Stolparmaturer framstår som additiva element framför fasaden. Med konsoler kan armaturerna monteras direkt på byggnaden. Ljuset får inte spridas bredvid eller ovanför fasadytan.

Fasad massiv

Kragarm

Fasad, vertikal uppdelning

Rund pelare

Washers ger en jämn belysning av fasaden. En bred belysning med punktljuskällor gör att strukturen tydligt framträder. Accentueringen av pelarna löser upp dem från den omgivande fasaden. Uplights placerade på två sidor understryker pelarnas volym. Downlights accentuerar pelarna och lyser samtidigt upp marken. Uplights och downlights i kombination understryker fasadens vertikala indelning genom att belysa den både uppifrån och nedifrån.
Smalstrålande ljuskäglor förstärker effekten hos den vertikala indelningen. För att förhindra skuggor i sidled ska armaturerna placeras i rät vinkel parallellt med fasaden. Starka kontraster och slagskuggor kan utjämnas med en bredstrålande allmänbelysning av fasaden. Fasadindelningens rytm ska överensstämma med armaturernas placering.

Fasad, vertikal uppdelning

Pelare med struktur

Fasad, vertikal uppdelning

Nisch

Fasad, horisontell uppdelning

Washers belyser hela fasaden och betonar den horisontella indelningen med slagskuggor. Ljuslinjer antyder den mörka fasadytans horisontella struktur.
Armaturer som placeras tätt intill fasaden skapar en tydlig tredimensionalitet. Långa slagskuggor från fasadens horisontella indelning kan minskas genom att armaturerna placeras på längre avstånd från varandra. Ljusets brantare infallsvinkel på fasadens övre del ger upphov till större slagskuggor än på den undre delen.

Fasad, utsprång - indragning

Bredstrålande washers på stort avstånd till byggnaden lyser upp fasaden på ett jämnt sätt. Fasader med markanta utsprång och indragningar kastar kraftiga skuggor. Differentieringen av fasaden stöds av olika belysningsstyrkor eller ljusfärgsnyanser. Uplights markerar innerhörn med släpljus.
Differentierade belysningsstyrkor, ljusfördelningar och ljusfärgsnyanser ger fasadens utseende en rytm. Hårda kontraster mellan accentuerade och obelysta delar kan utjämnas med en bredstrålande grundbelysning. Ett större avstånd mellan armaturerna och fasaden ger mindre slagskuggor. Fasadindelningens struktur ska överensstämma med armaturernas placering.

Hålfasad

I dagsljus förefaller fönsterytorna mörka. När rummen lyses upp nattetid uppstår en stark kontrast mellan den mörka fasadytan och de ljusa fönstren. Washers ger en jämn ljusfördelning på fasaden. Belysningen av fönstersmygen framhäver fasadöppningarnas inramning. Smalstrålande uplights betonar fasadens raster.
Användare inomhus får inte bländas. Armaturer som strålar in i rummen försämrar sikten ut ur byggnaden. Med ljusstyrningssystem kan olika delar styras individuellt, vilket gör det möjligt att skapa ljusfält på fasaden.

Bandfasad

I dagsljus förefaller fönsterraden mörk. När rummen lyses upp nattetid uppstår en stark kontrast mellan den mörka fasadytan och den ljusa fönsterraden. Den horisontella strukturen stöds av belysningen på bröstningen.
Den starka kontrasten mellan den ljusa inomhusbelysningen och de mörka ytorna nattetid kan endast i liten omfattning utjämnas med en bredstrålande fasadbelysning.

Transparent fasad

Dagtid förefaller den transparenta fasaden mörk och reflekterar omgivningen. När belysningen inomhus är tänd går det att se in i byggnaden. Tak-washers inomhus framhäver takytorna och förstärker det ljusa intrycket nattetid. Fasadkonstruktionen framstår som en siluett. Ljuslinjer längs innertaken understryker byggnadens horisontella struktur. Uplights betonar de vertikala fasadelementen.
Perspektivet från marken gör att ljuseffekten inomhus framstår tydligare med uplights än med downlights. Användare inomhus får inte bländas. Armaturer som strålar in i rummen försämrar sikten ut ur byggnaden.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring