Rådgivning - Utomhusbelysning - Objekt

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Objekt

Effektfull ljussättning av objekt och bilder

Objekt kan accentueras på ett effektfullt sätt så att de blir attraktiva blickfång. Det går att förvanska upplevelsen av objekt genom att välja ett släpljus. Denna dramatiska belysning skiljer sig i hög grad från likformiga och yttäckande belysningslösningar.

Objekt fristående

Litet objekt

Stort objekt

Objekt i rummet kan belysas med strålkastare eller washers. När ett objekt belyses rakt framifrån med en strålkastare i blickriktningen blir den modellerande effekten svag. Två strålkastare med skulpturtillsats från olika riktningar skapar en väl balanserad, tredimensionell effekt. Dessutom mildras ljuskontrasterna jämfört med om endast en strålkastare används. Belysning underifrån ger upphov till en intressant, men förvanskande effekt, eftersom ljuset kommer från en för betraktaren ovanlig riktning.
Smalstrålande strålkastare sätter accenten uteslutande på objektet, medan washers presenterar objektet tillsammans med dess omgivning. Den modellerande effekten blir då svagare. Belysning underifrån kan medföra en kraftigt förvrängande effekt.

Belysningen av objekt i rummet kan ske med en infallsvinkel på 30° till 45° i förhållande till det lodräta planet. Ju brantare ljuset faller, desto starkare blir skuggeffekten.

Accentbelysning för
- parker
- skulpturer

Rekommenderade armaturgrupper
- strålkastare
- washers

Objekt på väggen

Objekt på väggen kan belysas med strålkastare eller washers. Strålkastare framhäver objektet och skapar en dekorativ effekt. Washers framhäver inte objektet lika mycket, eftersom de lyser upp hela väggytan på ett mer homogent sätt.
Smalstrålande strålkastare sätter accenten på objektet. Washers presenterar objektet tillsammans med dess omgivning.

Belysningen av objekten på väggen kan ske med en infallsvinkel på 30° till 45° i förhållande till det lodräta planet. Ju brantare ljuset faller, desto starkare blir den tredimensionella effekten.

Accentbelysning för
- fasader
- entréer
- parker
- skulpturer

Rekommenderade armaturgrupper
- strålkastare
- wallwashers
- uplights

Projekt för detta guidetema

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring