Vloerinbouwarmaturen

Meervoudige lichtverdelingen voor in de vloer gemonteerde armaturen

Vloerinbouwarmaturen bezitten een naar boven gerichte lichtstraling. Ze worden aangeboden met een smal stralende, breed stralende, symmetrische of asymmetrische lichtverdeling.

Criteria voor vloerinbouwarmaturen
- Selectie van de armatuur bepaalt de lichtkleur en de lichtsterkte
- De stralingshoek bepaalt de lichtbundel en wordt door een vervangbare lens vastgelegd
- De cut-off beperkt de verblinding en verhoogt de visual comfort
- Grootte van de vloeropening
- Inbouwdiepte

Vloerinbouwarmaturen

Uplights bezitten een naar boven gerichte straling met een symmetrische lichtverdeling. Smal stralende rotatiesymmetrische lichtbundels dienen voor de accentuerende verlichting van objecten.

Lens-wallwashers bezitten een naar boven gerichte straling met een symmetrische lichtverdeling. Ze dienen voor de gelijkmatige verlichting van wanden.

Uplight richtbare spots dienen voor de accentuerende verlichting van afzonderlijke gebieden of objecten met een middelbrede tot smalle lichtverdeling. De lichtbundel is zwenkbaar.

Strijklichtwallwashers met een geringe wandafstand bereiken een zeer krachtige plasticiteit van de structuur en halen daarmee de gebruikte materialen naar de voorgrond.

Accentverlichting resp. breed stralende verlichting voor
- façaden
- entrees
- arcades
- passages
- atriums
- afdak
- plantsoenen

Vloerinbouwarmaturen zijn onopvallende architectuurdetails. Deze moeten in de opstelling en de vorm corresponderen met de architectuur.