Guide - Buitenruimteverlichting - Wand

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Wand

Met verlichte façaden in de nacht ruimte vormen

De verlichting van wanden en façaden bij nacht vergroot de waarneming en definieert ruimtelijke grenzen. Verticale verlichting is in de visuele omgeving van belang, om ruimtes in hun vorm aan te geven, onafhankelijk van het feit of het om façaden of beplantingswanden gaat. Het doel kan een met de binnenruimte vergelijkbare, uniforme wallwashing of een zachte verlichting van het gebouw in de nachtelijke omgeving zijn. De rangschikking van armaturen hangt af van de gewenste uniformiteit en verlichtingssterkte. In de nachtelijke buitenruimte is vaak een geringe helderheid voldoende, om zichtbaar te maken en contrasten te vormen.

Wand 3 m

Wallwashers kenmerken zich door een gelijkmatig lichtsterkteverloop op de wand.
Verticale verlichting benadrukt de wandoppervlakken in hun materialen. De ruimte wordt door de oplichting van zijn grenzen optisch groter gemaakt. Lichtbronnen met puntvormige uittreding verlenen het wandoppervlak een hoge plasticiteit. Wallwashing genereert alleen bij matte oppervlakken een gelijkmatige helderheid.

Criteria voor de verlichting voor wanden
- Uniformiteit van de verlichting
- In de buitenruimte dienen de verlichtingssterktes op de wand niet te hoog te zijn

De wandafstand dient ten minste een derde van de hoogte van de wand te bedragen. Als alternatief moet de lichtinvalshoek 20° uit de loodlijn kunnen worden gedraaid. Een optimale gelijkmatigheid wordt met een armatuurafstand bereikt, die overeenkomt met de afstand tot de wand, maar die deze in geen geval meer dan 1,5 keer overschrijdt. Wallwashers ontvouwen hun optimale gelijkmatigheid pas vanaf minimaal drie armaturen.

Breed stralende verlichting voor verticale vlakken van
- wandverlichting
- façaden
- entrees

Voorkeursarmatuurgroepen
- wallwashers

Wand 5 m

Met een toenemende hoogte van de wand neemt bij een gelijke verlichting de helderheid van de wand af. Wallwashers kenmerken zich door het gelijkmatige lichtsterkteverloop op de wand. Dit wordt ook nog bij een verhoudingsgewijs geringe afstand tussen de armatuur en de wand bereikt.

Verticale verlichting benadrukt de wandoppervlakken in hun materialen. De ruimte wordt door de oplichting van zijn grenzen optisch groter gemaakt. Gericht licht verleent het wandoppervlak een hoge plasticiteit. Verticale verlichting benadrukt de wandoppervlakken in hun materialen.
Met een toenemende hoogte van de wand neemt bij een gelijke verlichting de helderheid van de wand af. Wallwashers kenmerken zich door het gelijkmatige lichtsterkteverloop op de wand. Dit wordt ook nog bij een verhoudingsgewijs geringe afstand tussen de armatuur en de wand bereikt.

Criteria voor de verlichting voor hoge wanden
- Uniformiteit van de verlichting
- In de buitenruimte dienen de verlichtingssterktes op de wand niet te hoog te zijn
- Bij een toenemende wandhoogte moet de armatuurafstand tot de wand worden vergroot.

Terwijl bij een normale wandhoogte de armatuurafstand overeenkomt met de wandafstand, moet deze bij hoge wanden worden gereduceerd om de anders afnemende verlichtingssterkte te compenseren. De wandafstand wordt gemarkeerd door een 20°-lijn, die vanaf de maximale hoogte van de wand naar de bodem wijst.

Breed stralende verlichting voor verticale vlakken van
- wandverlichtingen
- façaden
- entrees

Voorkeursarmatuurgroepen
- wallwashers
- lens-wallwashers

Wand met structuur

Lichtbronnen met puntvormige lichtuittreding met een geringe wandafstand genereren een eigen lichtpatroon, dat weliswaar de structuur benadrukt, maar dat geen gelijkmatige wallwashing toelaat.
Strijklichtwallwashers met een geringe wandafstand bereiken een zeer krachtige plasticiteit van de structuur en halen daarmee de gebruikte materialen naar de voorgrond.

Hoe kleiner de wandafstand wordt, hoe duidelijker de oppervlaktestructuur op de voorgrond treedt. Bij strijklicht is de gelijkmatigheid van de wandverlichting sterk gereduceerd.

Voorkeursarmatuurgroepen
- downlights, smal stralend
- wallwashers
- vloerinbouwarmaturen (uplight, lens-wallwasher, richtbare spot)

Projecten van dit Guide-onderwerp

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming