Rådgivning - Utomhusbelysning - Vägg

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Vägg

Att skapa rum med belysta fasader nattetid

Vägg- och fasadbelysning nattetid utvidgar varseblivningen och lägger fast rumsliga gränser. Vertikal belysning har i en visuell miljö funktionen att markera den rumsliga utformningen, oavsett om det handlar om fasader eller väggar som skapas av vegetation. Målsättningen kan vara en wallwashing liknande den som används inomhus eller en mjuk belysning av byggnaden nattetid. Var armaturerna ska placeras beror på vilken likformighet och belysningsstyrka som önskas. I en utomhusmiljö nattetid räcker det ofta med en låg ljusintensitet för att göra objekt synliga och skapa kontraster.

Vägg 3m

Wallwashers utmärker sig genom den jämna fördelningen av ljuset på väggen.
Vertikal belysning framhäver väggytornas material. Rummet utvidgas visuellt när dess gränser lyses upp. Punktljuskällor gör väggytan tredimensionell. Wallwashing skapar bara en jämn ljusintensitet på matta ytor.
Belysningskriterier för väggar
- Likformig belysning
- Utomhus bör belysningsstyrkan på väggen inte vara för hög

Väggavståndet ska vara minst en tredjedel av vägghöjden. Alternativt ska ljusets infallsvinkel vara 20° i förhållande till det lodräta planet. Bästa möjliga jämnhet uppnås med ett armaturavstånd som motsvarar väggavståndet eller som är högst 1,5 gånger väggavståndet. Wallwashers uppnår sin optimala jämnhet först när minst tre armaturer används.

Bredstrålande belysning för vertikala ytor på
- väggar
- fasader
- entréer

Rekommenderade armaturgrupper
- wallwashers

Vägg 5m

Ju högre väggen är, desto lägre blir ljusintensiteten på väggen vid oförändrad belysning. Wallwashers utmärker sig genom den jämna fördelningen av ljuset på väggen. Detta uppnås även vid ett relativt litet avstånd mellan armatur och vägg.

Vertikal belysning framhäver väggytornas material. Rummet utvidgas visuellt när dess gränser lyses upp. Riktat ljus gör väggytan tredimensionell. Vertikal belysning framhäver väggytornas material.
Ju högre väggen är, desto lägre blir ljusintensiteten på väggen vid oförändrad belysning. Wallwashers utmärker sig genom den jämna fördelningen av ljuset på väggen. Detta uppnås även vid ett relativt litet avstånd mellan armatur och vägg.
Belysningskriterier för höga väggar
- Likformig belysning
- Utomhus bör belysningsstyrkan på väggen inte vara för hög
- Ju högre vägghöjden är, desto större måste armaturavståndet till väggen vara

Vid normal vägghöjd motsvarar armaturavståndet väggavståndet. Men om väggarna är höga måste armaturavståndet minskas för att kompensera för den lägre belysningsstyrka som annars uppstår. Väggavståndet markeras med en 20°-linje som dras från väggens högsta punkt ned till marken.

Bredstrålande belysning för vertikala ytor på
- väggar
- fasader
- entréer

Rekommenderade armaturgrupper
- wallwashers
- linswallwashers

Vägg med struktur

Punktljuskällor med litet väggavstånd skapar ett eget ljusmönster som framhäver strukturen, men utan att tillåta en jämn wallwashing.
Släpljuswallwashers med litet väggavstånd ger strukturen en mycket markant tredimensionalitet och framhäver därigenom de material som använts.

Ju mindre avståndet till väggen är, desto tydligare framträder ytans struktur. Om släpljus används blir väggbelysningens jämnhet betydligt lägre.

Rekommenderade armaturgrupper
- smalstrålande downlights
- wallwashers
- infällda golvarmaturer (uplights, linswallwashers, riktstrålkastare)

Projekt för detta guidetema

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring