Rådgivning - Simulering och beräkning - Ansluten effekt

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Ansluten effekt

Planering på basis av antalet armaturer och belysningsstyrkan

Ansluten effekt

Om projekteringen sker med utgångspunkt i anslutningseffekten beräknas den nödvändiga anslutningseffekten (eller det nödvändiga armaturantalet) för en önskad belysningsstyrka med en given armatur eller ljuskälla. Som alternativ kan den genomsnittliga belysningsstyrkan beräknas på basis av en given anslutningseffekt och ljuskälla. Anslutningseffekten används vid planering av regelbundna armaturraster. För en ungefärlig belysningsplanering tillhandahåller armaturtillverkarna tabeller med armaturantal och belysningsstyrkor.

Armaturantal

Beräkningen av det nödvändiga antalet armaturer för en given belysningsstyrka baseras på den givna anslutningseffekten för varje armatur och värdet 100lx. En annan storhet som måste beaktas är underhållsfaktorn så att den nödvändiga belysningsstyrkan upprätthålls under hela drifttiden. Eftersom värdena endast gäller för ett standardrum krävs en korrigeringsfaktor för beräkning av avvikande förhållanden.

Belysningsstyrka

Beräkningen av belysningsstyrkan för ett givet antal armaturer baseras på anslutningseffekten för varje armatur och värdet 100lx. Belysningsstyrkans bibehållningsvärde beräknas på basis av underhållsfaktorn. Bibehållningsvärdet anger den belysningsstyrka som inte får understigas vid driften av belysningsanläggningen. Eftersom värdena endast gäller för ett standardrum krävs en korrigeringsfaktor för beräkning av avvikande förhållanden.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring