Rådgivning - Simulering och beräkning - Ljussimulering

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Uppdatera webbläsaren.

Din webbläsare stödjer inte aktuella webbstandarder. Det kan medföra felaktig visning och oväntade funktionssätt på denna webbplats. Vi rekommenderar dig att uppdatera webbläsaren för kunna använda denna webbplats utan problem.

Ljussimulering

Användning av virtuella armaturer i planeringsprocessen

Användaren kan dra nytta av information om den tredimensionella ljusfördelningen och geometrin i sina ljussimuleringar. Denna information ger upplysning om belysningsstyrkor och luminanser och gör det möjligt att utvärdera armaturens visuella intryck i rummet.

IES/Eulumdat

IES-dataformatet är ett internationellt utbrett dataformat för beskrivning av armaturers ljusfördelning. Det kan användas i en mängd olika programvaror för ljusplanering, beräkning och simulering. Formatet var ursprungligen en standard som utvecklats av IESNA (Illuminating Engineering Society of North America). Den aktuella versionen är IES LM-63-02.
En europeisk motsvarighet till IES är Eulumdat som är ett dataformat för lumen.

DXF

DXF-formatet används för att spara en armaturs geometri. Material och ljusfördelning sparas dock inte i detta utbytesformat. DXF-formatet kan importeras i de flesta CAD-system. DXF-data med 2D-element används för att placera armaturer i takytan under planeringsfasen. DXF-data med 3D-element återger armaturerna på ett åskådligt sätt vid tredimensionella presentationer.

i-drop

i-drop är en teknik som tagits fram av programvaruutvecklaren Autodesk. Denna teknik gör det möjligt att överföra information från Internet till applikationen med dra-och-släpp-metoden. För ljussimuleringar kan virtuella armaturer med tillhörande fotometriska data hämtas direkt från webbplatsen och läggas in i armaturtillverkarens simuleringsprogram. Datan omfattar 3D-geometri, fotometri och texturer. En armatur kan infogas direkt i ljussimuleringens ljusmiljö vid önskad position. För att armaturen automatiskt ska riktas mot rumsytorna eller godtyckliga ytnormaler, måste det automatiska rastret (autogrid) aktiveras. Med hjälp av omvänd kinematik kan armaturen riktas efter ljuskällans målpunkt.
i-drop kan till exempel användas med VIZ 4 VIZrender, 3ds Max 5 och 6, AutoCAD samt DIALux. Internet Explorer och aktiverade Active X-funktioner krävs.

ERCO nyhetsbrev – inspirerande projekt, produktnyheter, de senaste ljustekniska rönen

Prenumerera på nyhetsbrevet
Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Du hittar närmare information på Dataskyddsförklaring