Guide - Simulatie en berekening - Verlichtingskosten

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Update uw browser.

Uw browser ondersteunt de huidige internetstandaarden niet. Daardoor kunnen er verkeerde weergaven en een onverwacht gedrag op deze website optreden. Wij adviseren u om uw browser bij te werken om deze website storingsvrij te kunnen gebruiken.

Verlichtingskosten

Investerings- en bedrijfskosten van verlichtingsinstallaties

Verlichtingskosten

De kosten van een verlichtingsinstallatie kunnen worden gedifferentieerd in vaste en variabele kosten. De vaste kosten zijn onafhankelijk van de bedrijfstijd van de verlichtingsinstallatie. Ze omvatten de jaarlijkse kosten voor de armaturen, de installatie en de reiniging ervan. De variabele kosten zijn daarentegen afhankelijk van de bedrijfstijd. Ze omvatten de stroomkosten en de materiaal- en loonkosten voor de vervanging van de lamp. Op basis van deze waarden kunnen verschillende kenmerken van een armatuur worden berekend. Bijzonder interessant zijn hierbij de jaarlijkse kosten van een armatuur die ontstaan. Vaak is bij de planning echter ook een spaarzaamheidsvergelijking van verschillende lampentypen zinvol, die eveneens als jaarlijkse kosten, maar ook als kosten voor de productie van een bepaalde hoeveelheid licht kunnen worden berekend. Zowel bij een nieuwe plaatsing als bij de sanering van armaturen speelt daarnaast de berekening van de pay-back-tijd een rol, eveneens van het tijdsbestek, waarin de bespaarde bedrijfskosten de investeringskosten van de nieuwe installatie compenseren.

ERCO Newsletter – Inspirerende projecten, nieuwe producten, nieuwe kennis over licht

Abonnement op de Newsletter.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie treft u aan onder Verklaring inzake gegevensbescherming